Succesvolle EU conference on plastics

15 december 2016

Op de EU Conference on Plastics op 8 en 9 december kwamen experts uit heel Europa en uit de hele kunststofketen bijeen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de EU strategy on plastics. Het werd een zeer interessante conferentie, met veel discussie, een afwisselend programma en goede sprekers. De gezamenlijke gedachte na afloop: en nu doorpakken!

Bijna 300 deelnemers kwamen op de conferentie af. Zij zorgden voor een goede discussie aan de 30 discussietafels. De input die de deelnemers gaven aan de discussietafels dient op nationaal gebied als basis voor de transitieagenda kunststoffen, waarmee in maart 2017 wordt gestart. Op Europees niveau dient dit als input voor de EU Strategy on Plastics. Daarnaast krijgt de conferentie eind 2017 een vervolg, samen met Friesland Circulair. Over de belangrijkste vervolgactie was iedereen het eens: dit was een goede start, nu moeten we doorpakken!

Alvast een korte terugblik?

Klik hier voor meer informatie en follow up acties.

Bekijk ook de andere nieuwsberichten over de EU conference on plastics: