Brief van de voorzitters van de 5 transitieagenda’s aan de formateur

21 juli 2017

Het Kabinet en de grote maatschappelijke partijen hebben op 24 januari 2017 het grondstoffenakkoord getekend. De grondstoffen transitie en Circulaire Economie zijn belangrijke maatschappelijke transities die vergeten dreigen te worden tijdens de formatie, terwijl er momenteel geen middelen voor gereserveerd zijn in de departementale begrotingen. Dit terwijl de uitdagingen in onder meer technisch, economisch en bestuurlijk opzicht groot zijn. TNO heeft onlangs becijferd dat ook de kansen groot zijn, met meer dan 7 miljard euro aan toegevoegde economische waarde en meer dan 50.000 arbeidsplaatsen. Maar deze worden niet vanzelf gerealiseerd. De noodzaak tot actie is groot, gezien de economische, klimatologische en milieukundige urgentie. De kansen voor Nederland liggen er om koploper te worden op dit terrein. Ook voor Nederland als handelsland, met een goede economie en infrastructuur voor de distributie van grondstoffen. Het maatschappelijke draagvlak voor circuaire economie neemt snel toe: inmiddels staat de teller op ruim 325 maatschappelijke organisaties die het akkoord ondertekend hebben. In mei 2017 zijn vijf transitieteams van start gegaan met het opstellen van transitieagenda’s. De voorzitters van de transitieteams voor biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen doen een oproep aan de informateur om de circulaire economie speerpunt te maken in het overheidsbeleid.

brief voorzitters transitieteams circulaire economie aan informateur

Emmo Meijer – voorzitter transitieteam biomassa en voedsel
Jos Keurentjes – voorzitter transitieteam kunststoffen
Elphi Nelissen – voorzitter transitieteam bouw
Anne-Marie Rakhorst – voorzitter transitieteam consumptiegoederen
Fried Kaanen – voorzitter transitieteam maakindustrie