Leden

Bekijk hier welke organisaties zich al hebben aangesloten en wat hun ambities zijn.

Inzameling

Bek & Verburg

 • Ambitie:

Bek & Verburg is al reeds 50 jaar in de rol van inzamelaar van Scheepsafvalstoffen actief in de havens van Nederland. Bek & Verburg heeft een heldere ambitie, het schoonmaken en houden van de zeeën. Deze ambitie begint bij de basis, afval (waaronder plastic) hoort niet in de zee terecht te komen. Afval dat al in zee ligt probeert Bek & Verburg met partners weer uit de zee te halen, en zo goed als mogelijk klaar te maken voor hergebruik/recycling. Bek & Verburg zet zich in om in 2020 al het plastic afval dat aan boord is van schepen welke de Nederlandse havens bezoeken (waar Bek & Verburg actief is) in te zamelen en te verwerken. Dit wil Bek & Verburg bewerkstelligen door:

 • Verbeteren van de bewustwording van zeevarenden aan de bron, doormiddel van gastcolleges en projecten.
 • Het stimuleren van scheiden aan boord van het schip doormiddel van beloning.
 • Het aanbieden van expertise met betrekking tot scheepsafval voor overige ketenpartners.
 • Doelen 2 jaar:

Bek & Verburg streeft er naar dat 100% van alle zeeschepen welke de Nederlandse havens bezoeken, hun plastic afval reeds hebben gesorteerd. Tevens streeft Bek & Verburg er naar dat de waarde van afval door zeevarenden wordt ingezien. Afval is ooit een product geweest en dat moet het ook weer worden.

 • Wat van anderen nodig:

Bek & Verburg zet in op het verkorten van de keten, door aan de bron al (grof) voor te scheiden. Door aan deze bron al te scheiden is de kans zo klein mogelijk dat kunststof wordt verontreinigd met andere stoffen. Samen met andere partners moeten deze groep individuen worden bereikt, waardoor een samenwerking met havenbedrijven en andere inzamelaars van belang is. Daarnaast zijn er goede eindverwerkers nodig welke de ingezamelde plastic stromen kunnen verwerken, dit om de geloofwaardigheid van de keten te garanderen.

Naar de website


Circulus BV/Berkel Milieu NV

 • Ambitie:

Een afvalvrije regio in 2030. Dat betekent niet meer dan 10 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar en verder 100% hergebruik van alle gesorteerde materialen (waaronder kunststoffen) afkomstig van huishoudens uit ons verzorgingsgebied, met gezamenlijk 438.000 inwoners. Gemeenten zijn Apeldoorn, Deventer en Zutphen, Epe, Brummen, Bronckhorst, Lochem en Doesburg. De uit ons restafval brongescheiden kunststof verpakkingsafval is van in totaal 3800 ton in 2010 toegenomen naar 6500 ton in 2013.

 • Doelen 2 jaar:

In 2015 zullen we verantwoordelijk zijn voor het sorteren en vermarkten naar hergebruik van het brongescheiden kunststof materiaal. Doel is om het hergebruik percentage na sortering  naar 85% te brengen. Landelijk wordt nu 76% gerealiseerd.

 • Wat van anderen nodig:
  • Kennis over de factoren die in de keten het hergebruikpercentage negatief dan wel positief beïnvloeden. Dat kan vóór ons in de keten betrekking hebben op product- en materiaal ontwerp en na ons op sortering en hergebruik;
  • Samenwerking om negatieve factoren gezamenlijk terug te dringen en positieve factoren te stimuleren.

Naar de website


Green Serendipity/Tassenbol

 • Ambitie:

Door middel van de TassenBol hergebruik van plastic tassen op praktische wijze mogelijk maken, biobased en duurzame verpakkingen stimuleren en laten zien wat er wel mogelijk is in plaats van wat er allemaal niet kan. Daarbij kan Green Serendipity meedenken over inzamelsystemen en hergebruiksystemen.

 • Doel 2 jaar:
  • TassenBollen in alle supermarkten, bibliotheken en basisscholen van Nederland.
  • Onafhankelijk expertisecentrum met een overzicht van alle state-of-the-art mogelijkheden op het gebied van biobased/duurzame retailverpakkingen.
 • Wat van anderen nodig:
  • Sponsoren die hun duurzame boodschap op duurzame wijze willen communiceren binnen supermarkten, basisscholen en bibliotheken.
  • Contacten bij retailers die plastic verpakkingen willen verminderen.
  • Contacten bij bedrijven die hun plastic (retail)verpakkingen willen verduurzamen.
  • Contacten met leveranciers van biobased / duurzame verpakkingen (internationaal).

Naar de website


IHC Merwede

 • Ambitie:

Bijdrage leveren aan de oplossing vanuit de maritieme expertise en eigen technologie.

 • Doelen 2 jaar:

Eerste varende prototype ‘plastic harvester’ testen op een geschikte locatie.

 • Wat van anderen nodig:

Sluitende business case, ondersteuning van overheid voor draagvlak o.a. wetgeving, financiering en risico beheersing.

Naar de website


Koninklijke Bammens BV

 • Ambitie:

Koninklijke Bammens is gespecialiseerd in afvalsystemen, sinds 1850. Wij geloven dat het praktischer, schoner en duurzamer kan en daar werken wij keihard aan, iedere dag met passie en aandacht denken wij steeds een stap verder. Koninklijk Bammens wil in deze tijd op technologische ontwikkeling van inzamelsystemen samenwerken met partijen die belang hebben bij een oplossing van het plastic zwerfvuil door kennisuitwisseling met een gezamenlijke inzet te ontwikkelen en te implementeren. Dit geeft invulling aan onze ambitie als onderneming om continue te zoeken naar mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid.

 • Doelen 2 jaar:
  • Het verder ontwikkelen van producten voor het inzamelen en scheiden van kunststoffen uit afval en reststromen;
  • Stimuleren en ondersteunen van initiatieven die de afvalproblematiek van kunststof helpen op te lossen.
 • Wat van anderen nodig:
  • Informatie waar plastic vervuiling groot is bv stranden en havens.
  • Samenwerking met bedrijven en overheden.

Naar de website


De Milieujutter Terschelling

 • Ambitie:

Op Terschelling het meest milieuvriendelijke strand van Nederland te realiseren en te onderhouden door glas, plastic en ander milieubelastend materiaal te jutten met bewoners en bezoekers van het eiland. Niet alleen nuttig, maar ook ontspannend en vooral bewustzijn verhogend hoe groot het probleem “Plastic in zee” is. Niet direct afvoeren maar ook tijdelijk showen. Zo mogelijk het met de hand geraapte materiaal geschikt te maken voor hergebruik / te recyclen door sorteren, schoonmaken en ter waardering aanbieden aan afnemers. Zie voor meer info: www.demilieujutter.nl.

 • Doelen over 2 jaar:
  • met goed materiaal een verrassende jutavontuur gerealiseerd te hebben op juist niet de strandovergangen maar daar waar de mooiste en zelden bezocht ongerepte zandvlakten langs de gehele noordkust van Terschelling. Door beleving en uitleg een leuke activiteit te realiseren voor congresgangers, bedrijf- en schooluitjes, maar ook individuele bewoner en bezoeker van Terschelling.
  • Begrip bij de Nederlandse regering te hebben gekweekt dat milieubelastend afval aangespoeld op de stranden van de Nederlandse kust geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is, maar minimaal een Nationale en eigenlijk een Europese / Mondiale verantwoordelijkheid is . Hierdoor zou dan ook minimaal in eerste instantie een Nationaal fonds moeten komen ter dekking van de afvoerkosten van het aangespoelde milieubelastend materiaal i.p.v de gemeentelijke kas per stuk strand.
  • De kringloop van plastic te hebben verkleind door afnemers van plastic afval uit zee te hebben gevonden, die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de kosten van afvoer plastic uit zee.
 • Wat van andere nodig: 
  • Steun van nationale overheid bij het maken van een fonds ter dekking van de kosten van opruimen van de stranden van milieubelastend materiaal uit zee en dit probleem ook internationaal aan te kaarten en ander landen / organisaties op hun ( mede)verantwoordelijkheid van plastic in zee te wijzen.
  • Financiering en sponsoring van goed rijdend materiaal op het strand ter vervanging van het huidige tweedehands en bijna versleten tractor en aanhanger.
  • Hulp en technologie om het gejutte materiaal zodanig te behandelen dat het voor hergebruik geschikt is of te recyclen is.
  • Assistentie bij het verbeteren van de info tijdens en het vooraf promoten van deze natuur-beleving bij bedrijven en scholen . Prima basis voor lesmateriaal en start schoon houden eigen schoolplein en/of eigen bedrijfsterrein.
  • Ondersteuning voor verbetering website en meer gebruik van social media.

Naar de website


Nature Group Rotterdam (NGRP)

 • Ambitie: 

Nature wil door het opzetten van een wereldwijd netwerk van haven ontvangst installaties zorgen dat schepen geen (plastic) afval in zee gooien. Het ingezamelde afval zal op de meest duurzame manier verwerkt worden. Plastic zal indien mogelijk gerecycled worden en anders omgezet worden in olie.

 • Doelen 2 jaar:

In de komende drie jaar zal Nature’s netwerk van haven ontvangst installaties uitgebreid worden van de huidige Europese havens, naar Houston, Midden-Oosten en Verre Oosten. Bij alle locaties zal een plastic naar olie systeem worden opgezet.

 • Wat van anderen nodig:

Internationale wet- en regelgeving moet ervoor zorgen dat geen enkel afval van schepen meer overboord gezet mag worden en betere controles in de havens die moeten toezien op naleving.

Naar de website


Omrin

Omrin heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

Our Oceans Challenge

 • Ambitie:

Wij gebruiken Plastic Soep als uitgangspunt en streven naar het ontwikkelen van duurzame ondernemingen op het gebied van ‘sea-farming’, het up-cyclen van afvalstromen en duurzame energieproductie. Our Oceans Challenge (OOC) gelooft dat deze milieu-uitdaging kan worden omgezet in kansen door middel van het verbinden van vaardigheden zoals engineering, onderzoek en ondernemen. Zie verder: www.ouroceanschallenge.org

 • Doelen 2 Jaar:
  • Eén online Challenge Cycle is afgerond.
  • Na afloop van onze eerste online Challenge cyclus hebben we de ideeën met de hoogste potentie geselecteerd en voorzien van de middelen om hun concepten uit te werken tot een business case.
  • Joint ventures opgericht tussen OOC partners en tijdens de online fase geselecteerde ondernemingen.
  • Met zicht op de uitvoering van deze ondernemingen, het oprichten van duurzame bedrijven in onze oceanen.
 • Wat van anderen nodig:

Het succes van OOC van succes hangt volledig af van anderen. We hebben deelnemers (ondernemers, ontwerpers) nodig die hun ideeën, inspiratie en visie op het online platform willen delen. En wij zoeken diverse Partners uit invloedrijke bedrijven die, niet alleen door middel van financiële steun maar ook door het delen van expertise en middelen, deel uit willen maken van OOC. Zie hieronder in de matrix welk partners wij momenteel nog zoeken.

Naar de website


Saraswater

 • Ambitie:

Plastic uit het water (zoet, zout) te halen met de door Frans de Waard bedachte opveegunit. De unit kan van verschillende afmetingen zijn en al dan niet op/in een vaartuig gemaakt zijn.

 • Doelen 2 jaar:

Een eerste opveegunit op ware grootte gerealiseerd en grondig uitgetest en operationeel te hebben.

 • Wat van anderen nodig:
  • Een inventarisatie van locaties in Nederland waar hardnekkige plastic vervuiling is;
  • Hetzelfde als bovenstaand, maar dan in zout water en ook buiten Nederland;
  • Een ruimte om een container neer te zetten en daar een opveegunit grondig uit te testen.
  • Financiering (fondsen, sponsoring).

Naar de website


The Ocean Cleanup

 • Ambitie:

Elk jaar produceren we ongeveer 300 miljoen ton plastic, een deel daarvan verdwijnt via de rivieren in de oceaan. Door de stroming belandt het plastic uiteindelijk in vijf ronddraaiende stromingen, ook wel ‘gyres’ genoemd. De plastic deeltjes veroorzaken niet alleen directe sterfte bij vogels en vissen, er vindt ook accumulatie plaats van op het plastic geadsorbeerde schadelijke organische stoffen in de voedselketen van vissen. Wij als mensen zijn afhankelijk van deze voedselketen. Door de gigantische omvang van het gebied waar het plastic ronddrijft, is uitgerekend dat de beste huidige oplossing er 79.000 jaar over zou doen om een gyre leeg te vissen. Maar waarom zouden we ons door de oceaan verplaatsen, als de oceaan zich ook door ons kan verplaatsen? Door een platform op een plek te fixeren kan de stroming het werk doen, en kan er veel geld, tijd en emissie bespaard worden. Drijvende solide barrières tussen de platforms kunnen het plastic concentreren, en zorgen voor een grote spanwijdte. Op deze manier zou één gyre zichzelf in slechts vijf jaar schoon kunnen maken. Omdat er geen net gebruikt wordt, kunnen ook de kleinste deeltjes opgeruimd worden. De stroming van het water gaat in zijn geheel onder de barrières door, alleen de deeltjes met een positief drijfvermogen komen omhoog in het stationaire gebied voor de barrières. Deeltjes met een neutraal drijfvermogen, zoals plankton stromen dus gewoon onder de barrière door, en vissen kunnen er gewoon langs zwemmen. Dit in tegenstelling tot het traditionele gebruik van netten, waar veel zeeleven in verstrikt raakt. Door dit principe in alle vijf gyres toe te passen kunnen we in totaal zeven miljoen ton plastic uit de oceaan vissen, door gebruik te maken van de natuurlijke stroming. Daarnaast zouden we deze technologie ook willen gebruiken in rivieren om te voorkomen dat het plastic de oceaan bereikt.

 • Doelen 2 jaar:

Op dit moment hebben we schaalmodellen getest bij het NIOZ in Yerseke en een halve ton plastic uit Hawaii (ligt in North-Pacific gyre) geanalyseerd om de beste recycling mogelijkheden te onderzoeken. We zijn bezig met het modelleren (CFD) van de stromingen in de oceaan en om de drijvende barrières, met het uitwerken van het ontwerp van de drijvende barrières en met de mogelijkheden tot verankering midden op de oceaan. Tevens wordt er aandacht besteed aan de ecologische vraagstukken en de impact op zeeverkeer en de regelgeving daaromtrent. Op dit moment hopen we deze eerste studie te kunnen publiceren in het tweede kwartaal van 2014.

Vervolg: wanneer we het concept voldoende hebben doorgelicht, gesimuleerd en getest (op schaal), zullen we de bevindingen publiceren en versturen naar de 300+ internationale media kanalen die zich hiervoor hebben aangemeld. Fase twee zal dan hopelijk spoedig van start kunnen gaan. Tijdens deze fase gaan we op grotere schaal testen en werken we toe naar een pilot van een gedeelte van het systeem in de zee. Dit wordt gezien als laatste stap naar een eerste platform in de oceaan.

 • Wat van anderen nodig:
  • Samenwerking met partijen die kunnen bijdragen met kennis, technologie en het ter beschikking stellen van onderzoeks- en fabricagefaciliteiten
  • Financiering (fondsen, sponsoring)

Naar de website


Twente Milieu

Twente Milieu heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

VOMS

 • Ambitie: 

Alle plastic afval van de scheepvaart inzamelen en zoveel mogelijk terug in de kringloop brengen.

 • Doelen 2 jaar:
  • 000 m3 per jaar plastic afval inzamelen bij de scheepvaart.
  • 50% van het ingezamelde plastic terug in de kringloop.
 • Wat van anderen nodig:
  • Rijksoverheid/havens: afgifteverplichting plastic afval en handhaving
  • Scheepvaart: gescheiden afgifte plastic afval
  • Eindverwerkers: verbetering afgiftemogelijkheden gemengd plastic afval 

Naar de website

Verwerking (recycling)

AEB

De AEB heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

Inverko

 • Ambitie: 

In de loop der jaren (19 jaar ervaring) is Inverko uitgegroeid tot een van de toonaangevende Nederlandse bedrijven actief in de kunststofrecyclingsector met aanzienlijke handelsactiviteiten in Europa, in combinatie met de productie van hoogwaardige compounds, evenals verschillende andere plastic producten, zoals buizen en kratten, gemaakt van huishoudelijk en industrieel kunststofafval. Inverko is erop gericht om alle facetten van de kunststofafvalrecycling binnen haar gelederen te hebben, waarbij er gesloten kringlopen worden gerealiseerd onder het motto “van afval tot eindproduct”. Inverko wil hiermee concreet invulling geven aan de ambitie van staatsecretaris Mansveld om de hoeveelheid afval in de komende tien jaar tijd te halveren.

 • Doelen 2 jaar:

Inverko wil haar concrete bijdrage/invulling aan de circulaire economie vergroten, hierbij staan ondernemerschap, kennisinvesteringen, de verspreiding van kennis en het vermarkten daarvan centraal. Binnen 2 jaar wil Inverko de volgende specifieke doelen realiseren:

 • De toepasbaarheid van onze compounds verder onderzoeken, zodat deze nog breder ingezet kunnen worden in hoogwaardige eindproducten.
 • Compounds inzetten in nuttige en hoogwaardige toepassingen, toegespitst op circulaire modellen.

Ketensamenwerking zal versneld invulling kunnen geven aan de strategische ambitie om Circulaire Projecten (van afval tot eindproduct) uit te voeren. Het beheren van de gehele waardeketen, met de inzameling, sortering, recycling en verwerking van kunststofafval ten behoeve van hoogwaardige producten maken dit mogelijk.

 • Het uitwerken en realiseren van concrete voorbeelden (Circulaire Projecten) waarbij recyclaat wordt ingezet ten behoeve van nieuwe hoogwaardige eindproducten.
 • Wat van anderen nodig:
  • Samenwerken met ketenpartners op het gebied van innovatie, R&D, duurzaamheid en productontwikkeling.
  • Continue product- en procesinnovatie. Bij voorkeur samen met afnemers en andere partijen in de keten.

Naar de website


AKG Polymers

 • Ambitie:

AKG Polymers wil haar (in bijna 45 jaar) opgebouwde imago in kunststofrecycling verder professionaliseren; de transformatie van kunststofrecycling bedrijf naar leverancier van (secundaire) grondstoffen zal daarbij centraal staan. Het bedrijf wil zich als leverancier van meer dan 20 kton hoogwaardige PE en PP compounds, gebaseerd op Post Consumer Waste, nog beter profileren in de kunststofverwerkende industrie.

 • Doelen 2 jaar:

AKG Polymers wil het productievolume de komende 2 jaar verhogen met tenminste 50%. Voorts willen wij het imago van recyclaat verbeteren, hiertoe zullen wij diverse samenwerkingsverbanden aangaan met ondernemingen, onderwijs en overheid.  

 • Wat van anderen nodig:

Het sluiten van de keten met hoogwaardige PE/PP recycle compounds kan alleen als alle partijen in de keten hun samenwerking verlenen; gemeentes en overheden zullen daarin een leidende rol hebben, verbranding van kunststof afval moet beperkt worden en de inzameling hiervan zal gedegen en kosten besparend georganiseerd moeten worden; bedrijven en consumenten zullen moeten accepteren dat het gebruik van kunststoffen ook 1 op 1 het recyclen van kunststoffen met zich mee brengt; de hierdoor verkregen recyclaten zullen een nuttige en zo hoogwaardig mogelijke toepassing moeten vinden.

Naar de website


Attero

 • Ambitie:

In 2020 realiseert Nederland door nascheiding in aanvulling op bronscheiding èn door verdere integratie en samenwerking in de keten meer dan 75% hergebruik van kunststof verpakkingsafval van huishoudens en bedrijven.

 • Doelen 2 jaar:

Nascheidingscapaciteit uitbreiden om nascheiding (in aanvulling op bronscheiding) aan al haar gemeentelijke en bedrijfsklanten aan te kunnen bieden. Sorteer- en verwerkingsinstallaties realiseren om de keten verder te optimaliseren.

 • Wat van anderen nodig:
  • Vergoeding vanuit de producentenverantwoordelijkheid (Afvalfonds) voor hergebruik van kunststof verpakkingsafval uit zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. 
  • Betere samenwerking tussen producenten, nascheiders en sorteerders voor herkenbaarheid en sorteerbaarheid van verpakkingen in het sorteerproces. 
  • Betere samenwerking tussen producenten en nascheiders, sorteerders en verwerkers voor betere aansluiting van vraag naar regranulaat met de geleverde kwaliteit uit de recyclingproductie.

Naar de website


CARAT

Naast de huidige standaard screening van zware metalen hoopt CARAT in de komende 2 jaar ook een analysemethode te ontwikkelen voor het herkennen van verboden of giftige organische verbindingen in kunststoffen. Naar de website

Cumapol

 • Ambitie:

Binnen 5 jaar de meest duurzame polyester leverancier worden, door polyesters te up- en recyclen met daarnaast de opstart van de productie van biobased polyesters.

 • Doelen 2 jaar:
  • De verwerkingscapaciteit te vergroten tbv up- en recycling van polyester tot 30.000 ton per jaar;
  • 100% biobased producten uit te ontwikkelen met bijbehorend businessplan voor het commercieel op de markt kunnen brengen van 100% biobased PET met een capaciteit van 25.000 ton per jaar;
  • Een uitgewerkt businessplan om moeilijk mechanisch te recyclen polyester afvalstromen om te kunnen zetten in polyolen, een waardevolle grondstof voor de polyurethaan industrie, en mogelijk een eerste opstart van de productie ervan.
 • Wat van anderen nodig:
  • Informatie met betrekking tot de markt voor polyurethaan, evt. samenwerking met een partij die al actief hierin is;
  • Financiering voor het upgraden van de bestaande polymerisatielijn om deze geschikt te maken voor de productie van bioPET100.

Naar de website


Morssinkhof Rymoplast

 • Ambitie:

Morssinkhof Rymoplast is een bedrijf met meer dan 50 jaar historie in hoogwaardige kunststof recycling. Morssinkhof Rymoplast richt zich op het invullen van de grondstofbehoefte van de kunststof verwerkende industrie met hoogwaardige recyclaten. De ambitie van Morssinkhof Rymoplast is om naast post-industriële feedstock versterkt hoogwaardige herwonnen grondstoffen uit post-consumer kunststoffen te produceren. Om invulling te geven aan de steeds kritischer materiaaleisen uit de kunststofverwerkende industrie en de hoge eisen welke aan recyclaat worden gesteld op basis van Europese regelgeving, zal Morssinkhof Rymoplast zich verder ontwikkelen als leverancier van hoogwaardige recyclaten.

 • Doelen 2 jaar:

In de komende twee jaar wil Morssinkhof Rymoplast, waar op basis van kwaliteit mogelijk, meer post-consumer feedstock inzetten voor de productie van hoogwaardige recyclaten. Een belangrijke factor zal daarbij de kwaliteit van beschikbare post-consumer kunststoffen zijn. Morssinkhof Rymoplast wil participeren in gesloten kringloopsystemen voor monostromen post-consumer en post-industriële kunststof uit- en afvallen. Daarnaast wil Morssinkhof Rymoplast bijdragen aan de optimalisatie van inzameling & sortering. Deze optimalisatie moet leiden tot een economisch en ecologisch zinvolle inzameling van kunststoffen, welke uiteindelijk geschikt zijn voor hoogwaardige verwerking.

 • Wat van anderen nodig:

Om productie van hoogwaardige grondstoffen met voldoende afzetmogelijkheden in de Europese markt mogelijk te maken, zal het streven moeten zijn om de kwaliteit van gesorteerde post-consumer kunststof uitvallen op een hoger niveau te brengen. Om daartoe te komen zal de focus moeten verschuiven van kwantiteit van inzameling naar kwaliteit voor recycling. De focus moet zijn om kunststoffen in te zamelen waarvoor na een inzamel-, sorteer,- en recycleproces hoogwaardige eindtoepassingen zijn. Naast kwaliteit van inzameling- en sortering zal daarom de komende jaren de focus moeten liggen op het zoeken & vinden van nieuwe toepassingen voor recyclaat en verhoogde inzet van recyclaat in bestaande toepassingen.

Naar de website


Perpetual Plastic BV

 • Ambitie:

Plastic wordt pas afval als er geen waarde meer op kan worden geplakt door de lokale economie. Perpetual Plastic maakt hier een interventie in door het plastic direct bruikbaar te maken als grondstof voor 3D-printers. De ambitie is om deze activiteit op internationaal niveau uit te rollen via een netwerk van 3d-printers gekoppeld aan afvalstromen. Daarmee wordt waardevolle grondstof gered van verbrandingsinstallaties en de stortplaats/het milieu.  Vooral in buitenlandse gemeenten waar het afvalbeleid tekort schiet kan dit een grote impact maken.

 • Doelen 2 Jaar:
  • PP wil binnen 2 jaar het internationale platform vormen voor gerecyclede grondstoffen voor de 3D printer markt. 
  • Zij willen dit bereiken door het koppelen van de juiste lokale en internationale stakeholders aan hun systeem. Daarbij focussen ze zich met hun design achtergrond op het creëren van een geweldige “user experience”, hetgeen mensen activeert om de waarde van plastic in te zien.
  • Via de producten die PP zelf heeft ontwikkeld, kan uiteindelijk worden gemeten hoe veel kilogram plastic er wordt gerecycled in de 3D-printer om de impact te kunnen kwantificeren.
 • Wat van anderen nodig:
  • De kracht van het concept ligt besloten in het feit dat een consument direct het afval dat hij in zijn hand (of huis) heeft, ergens in kan stoppen: een recycler+3d-printer combo. Dit geeft een gevoel van waarde. Dit moet technisch mogelijk worden voor zo veel mogelijk kunststoffen. Hierbij kunnen kennisinstituten een rol spelen.
  • Producenten van plastic verpakkingsmateriaal wordt gevraagd om verderop in de keten het afval makkelijker identificeerbaar te maken voor hergebruik in ons 3d-printer netwerk. 
  • Samenwerking met producenten van bioplastics is al in gang gezet maar kan nog worden versterkt. Bioplastics werken heel goed in 3d-printers. Daarentegen moeten er wel systemen beschikbaar zijn voor het uiteindelijk composteren daarvan.
  • Afvalstroombeheerders en verwerkers hebben wellicht nog reststromen die wij kunnen toepassen en daarvoor gaan we graag in gesprek.
  • Lokale overheden die de ambitie hebben om hun plastic afval beter aan te pakken, kunnen zich aanmelden voor pilots om ons concept/systeem te implementeren. Omdat elke lokale economie verschillend is, wordt het altijd een oplossing op maat.

Naar de website


Pyroil

 • Ambitie:

Binnen 5 jaar wil Pyroil ca. 20 raffinaderijen in productie hebben met elk een capaciteit van 60.000 tot 100.000 ton per jaar om plastic afval om te zetten in olie.

 • Doelen 2 jaar:

De eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven (Botlek) moet binnen twee jaar volledig operationeel zijn en de productie moet dan zijn opgevoerd tot zijn maximale capaciteit (60.000 ton per jaar).

 • Wat van anderen nodig:
  • Aanvoer van voldoende plastic afvalstoffen;
  • Bekendheid geven aan (mogelijkheden van samenwerking met) het bedrijf Pyroil.

Naar de website


Recycling Avenue

 • Ambitie:

Recycling Avenue biedt sinds 10 jaar technologie consulting aan op het gebied van afvalverwerking voor de recycling industrie en voor andere bij de recycling betrokken partijen. Recycling Avenue combineert een brede procestechnologische kennis op het gebied van scheidingstechnologie met ruime ervaring in de ontwikkeling van procesoplossingen voor kunststofafval. Onze ambitie is om met onze know-how een substantiële bijdrage te leveren aan het sluiten van de plastic kringloop.

 • Doelen 2 jaar:

Implementatie op productieschaal van een mede door Recycling Avenue ontwikkelde scheidingstechnologie voor de hoogwaardige recycling van gemengde kunststofstromen uit verpakkingsafval.

 • Wat van anderen nodig:

Mede-/samenwerking met ons om het hierboven genoemde doel te realiseren

Naar de website


SUEZ

 • Ambitie:

SUEZ gaat een nog actievere rol spelen om de kringloop van kunststof te sluiten op basis van het principe van de circulaire economie. Dit doet SUEZ door:

 • maximaal in te zetten op het voorkomen dan wel maximaal scheiden van kunststof verpakkingsafval;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan bewustwording, motivatie en stimulering van de gescheiden inzameling en de optimalisering van de recycling van kunststoffen;
 • haar ervaring en expertise in te zetten om gemeenten te ondersteunen en te faciliteren, om meer kunststof verpakkingen in te zamelen en te recyclen en hoogwaardiger terug te brengen in de keten op een kostenefficiënte wijze;
 • zich te blijven inzetten om producenten, met onze (praktijk)kennis, te adviseren over het ontwerp van hun verpakkingen om de sorteerbaarheid te verhogen.
 • Doelen 2 jaar: SUEZ zal bijdragen aan het realiseren van 60% gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens en bedrijven in Nederland. Daarbij zal SUEZ, door het toepassen van verbeterde sorteer- en recyclingtechnieken, zorgen dat minimaal 80% daadwerkelijk als secundaire grondstof kan worden ingezet. SUEZ streeft er hierbij naar, dat sortering en recycling grotendeels in Nederland zal plaatsvinden, waarbij SUEZ ook maatschappelijke doelen (zoals werkgelegenheid, social return en transparantie) in ogenschouw neemt.
 • Wat van anderen nodig: 

SUEZ gelooft in co-creatie met partners om een waardeketen te ontwikkelen op een zo hoog mogelijk niveau. Daarom is een constructieve samenwerking in de gehele kunststof keten – van burger, bedrijven & organisaties tot aan de overheid – van essentieel belang. Hierbij dient ieder zich tot het uiterste in te spannen om de gezamenlijke doelen (i.c. aanzienlijk meer hergebruik) te kunnen realiseren. Stagnatie vanwege een principiële (of dogmatische) opstelling dient vermeden te worden. Waar het schort aan die vereiste samenwerking dient niet alleen een motiverende maar ook een sturende rol ingenomen te worden door de Rijksoverheid.

Click here to learn more

Van Maren systems

Van Maren systems heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities.

Naar de website


QCP

 • Ambitie QCP

QCP (Quality Circular Polymers) is een nieuwe speler op de Europese markt die PP end HDPE compounds gaat produceren op basis van post-consumer plastic afval. De producten worden ontwikkeld in samenwerking met brand owners en kunststofverwerkers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Deze producten zullen geproduceerd worden in een volledig geïntegreerde en geautomatiseerde fabriek en op een schaalgrootte die het mogelijk zal maken om op een kostenefficiënte manier hoogwaardige producten te maken.

 De ambitie van QCP is om een leidende Europese leverancier te worden van circulaire polymere compounds die nieuwe materialen in “high-end” toepassingen kunnen vervangen zonder concessies te doen aan de mechanische eigenschappen.

 • Doelstellingen (ihkv ketenakkoord)

Het bijdragen in de acceptatie van de kunststofverwerkende industrie om circulaire grondstoffen in te zetten om hun duurzaamheid daar waar nu “virgin” materialen worden gebruikt en niet als “cheapener” voor laagwaardige toepassingen (bijv. bouwemmers).

 Het verhogen van de waarde van circulaire grondstoffen door een verdere professionalisering van de kunststofrecycling door in het inbrengen van langjarige kennis en ervaring uit de olie-gebaseerde kunststofindustrie.

 Het verhogen van kwaliteit van de voorsorteerde plastic door het inbrengen van specifieke materialenkennis en daarmee de kosten te verlagen die gemoeid zijn met het modificeren van deze grondstoffen tot hoogwaardige circulaire polymeren.

 • Benodigdheden van de keten en de leden

Om het gebruik van circulaire polymere compounds mogelijk te maken dient de gehele keten geïnvolveerd te worden. Vanaf de consument (voorlichting), sorteerders (betere sortering), recyclers (meer aandacht voor kwaliteit) tot aan de verwerkers en brand owners (stimuleren van meer duurzame verpakkingen en producten). Met name de brand owners zullen zich moeten realiseren dat de kleur van circulaire polymeren (voornaamste beperking) omgezet kan worden in een indicatie voor duurzaamheid. Ook zullen zij meer nadruk moeten leggen op “design for recyclability”. 

De overheid kan over de gehele keten een verbindende rol spelen door bijvoorbeeld:

 • voorlichting naar de burgers; uitleggen wat het betekent voor de recycling als de verkeerde afval (bijv. EPS) in het plasticafval terecht komt;
 • het verhogen van de kwaliteit van voorgesorteerd plastic afval door het opstellen van specificaties voor voorgesorteerde balen (de huidige balenkwaliteit wordt bepaald door specificaties opgesteld begin ’90 jaren in Duitsland);
 • het stimuleren van het gebruik van circulaire polymeren door deze verder te differentiëren in de afvalstoffenheffing; voor circulaire kunststoffen geldt eenzelfde heffing als voor olie-gebaseerde kunststoffen. Voor andere circulaire materialen (papier, glas en aluminium, bio-afbreekbare kunststof) wordt een beduidend lagere heffing opgelegd;
 • duurzaam inkoopbeleid binnen de eigen overheid stimuleren.

www.qcpolymers.com


Van Werven

 • Ambitie:
  • Een bijdrage leveren aan het (preventief) verwijderen van “Rode Drempels ” die Groene Groei in de weg staan.
  • Bevorderen van recycling boven verbranden en storten van herbruikbare grondstoffen.
  • Verbreden van de afzetmarkt voor gerecyclede kunststoffen vanuit onze upcycling visie.
  • Versterken van onze positie in West Europa door samenwerking met ketenpartners.
 • Doelen 2 jaar:
  • Oplossingen voor recycling drempels in wet- en regelgeving zoals Reach, EoW en EVOA.
  • Meer recycling en minder storten en verbranden van herbruikbare grondstoffen in Nederland en omliggende landen.
  • Toename van het aantal afnemers van recyclaat met 50% door upcycling en maatschappelijke stimulering.
  • Verdubbeling van onze inputcapaciteit naar 100.000 ton te recyclen post consumer kunststoffen per jaar.
 • Wat van anderen nodig:
  • Heldere voorwaarden tussen de ketenschakels onderling waarmee de input kwaliteit en het volume te recycleren kunststoffen toeneemt.
  • Overheidsbeleid en waar nodig aanvullende wet- en regelgeving gericht op het bevorderen van recycling boven verbranden en storten.
  • Ontwikkeling nieuwe sorteer- en recycling technieken in samenwerking met leveranciers, wetenschap en onderwijs.
  • Nauwe samenwerking tussen overheid (kaders), producenten (verantwoordelijkheid) en recycling bedrijven (economische haalbaarheid) voor het ontwikkelen van aanvullende business cases die bijdragen aan Groene Groei.
  • Maatschappelijke stimulering toepassing recyclaat door producenten door ondermeer het invoeren van een Grondstoffen Prestatieladder.

Naar de website

Producenten nieuwe producten

Rodenburg Biopolymers

• Ambitie: Door middel van continue innovaties en doorontwikkelingen op het gebied van ons afbreekbare granulaat rollen wij onze Bioplastics product range steeds weer verder commercieel uit. • Uw doelstellingen (in het kader van het kunststof ketenakkoord): Rodenburg Biopolymers stelt zich als doel om als volwaardig ketenadviseur unieke waarde toe te voegen aan haar producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn o.a afbreekbaarheid van de materialen en het leveren van technische ondersteuning op maat. • Wat u van de anderen nodig heeft: Wij zetten ons al jaren in om de wereld een beetje groener en duurzamer te maken. Als producent van afbreekbare bioplastics vragen wij graag aandacht hiervoor en zetten in op een beoogde samenwerking dit doel steeds verder uit te rollen. Naar de website

Desso

 • Ambitie:

Elk jaar worden miljoenen vierkante meters versleten tapijt weggegooid; vaak wordt het tapijt verbrand of komt het op een stortplaats terecht, wat leidt tot vernietiging van waardevolle grondstoffen. Begin 2008 heeft Desso met de lancering van het Take Back™ en Refinity® programma al revolutionaire stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat tapijten op veilige manier gerecycled worden. We moeten serieus nadenken over de vraag welke materialen we vandaag de dag in tapijten willen gebruiken en hoe we die in de toekomst kunnen terugwinnen. Bij Desso willen we verzekeren dat de materiaalstroom nooit eindigt. Het gaat er vooral om niet-toxische materiaalstromen te hebben en duurzame energie te gebruiken om dit doel te bereiken. Hierdoor willen wij invulling geven aan de oplossingen voor het klimaatprobleem, de schaarste aan grondstoffen en de energiecrisis.

 • Doelen 2 jaar:
  • Het uitbreiden van het Refinity® scheidingsproces, zodat Desso een bewezen techniek heeft die het mogelijk maakt een vezelmengsel van verschillende polymeren te scheiden op een hoog zuiverheidsniveau.
  • Het verhogen van het aandeel positief gedefinieerde materialen in onze produkten, zodat de materialen veilig kunnen worden hergebruikt.
  • Het actief participeren aan het CE100 Platform van de Ellen MacArthur Foundation (zie: ellenmacarthurfoundation.org/business/ce100) voor het realiseren en versnellen van de Circulaire Economie.
 • Wat van anderen nodig:

Naar de website


Clean Tech Factory

De Clean Tech Factory heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

Ecochain

Ecochain heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

ESE bv

 • Ambitie:

ESE bv wil door het ontwikkelen van innovatieve producten een groter deel van haar producten produceren uit gerecycled materiaal.  Hiermee wil ESE bv tevens de (bron)gescheiden inzameling van afval en de effectieve en hoogwaardige sortering ervan verder stimuleren.

 • Doelen 2 jaar:

Onze doelstelling is in 2015 tenminste 60% gebruik van recycling materiaal in te zetten in onze productie. Daarbij is de ontwikkeling van het beter inzetbaar maken van een kwalitatief hoogwaardig gesorteerde kunststoffractie van het huishoudelijk afval voor duurzame vuilcontainers cruciaal. Onze klanten (gemeenten) zamelen dit in o.a. bij huishoudens. 

 • Wat van anderen nodig :
  • Overheid :
 • Deze ontwikkelingen waarderen bij het groener inkopen en daar waar nodig aanpassen van de inkoopspecificaties van de overheid;
 • Het plaatsen van deze producten daar waar nodig als een preventieve actie tegen zwerfafval;
 • De producten zelf gebruiken als communicatie middel naar de consument;
 • Oplossen van wettelijke beperkingen voor de inzet van recyclaat zowel nationaal als internationaal.
  • Bedrijfsleven :
 • Verbeterde inzamel- en sorteertechnieken (huidige kwaliteit sortering van post consumer materiaal in Nederland en meerdere landen in Europa is niet afdoende);
 • Ondersteuning bij het verder ontwikkelen van de juiste grondstof recepturen die de continue inzet ervan mogelijk maakt. 

Naar de website

Interface

Interface

 • Ambitie:

Sinds 1994 werkt het bedrijf aan het sluiten van cirkels naar het voorbeeld van ecosystemen op basis van biomimicry; het leren van de natuur. Door het continue streven van Interface om de circulaire en biobased economie te realiseren in modulaire vloeroplossingen, is inmiddels al meer dan 49% van de grondstoffen die Interface wereldwijd gebruikt gerecycled op biobased. Het is haar streven om in 2020 onafhankelijk van olie te kunnen opereren, geen enkele negatieve impact te hebben en een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij. Zie www.interface.com.

 • Doelen 2 jaar:
  • meer dan 60% van onze grondstoffen zijn gerecycled of biobased;
  • uitbreiding Net-Works programma (Zie: http://www.youtube.com/watch?v=2DxFJDUVIyg) om zo afvalstromen met negatieve impact op het milieu, in een technisch gesloten cirkel op te nemen en mensen aan de ‘bottom of the pyramid’ te ondersteunen;
  • het stimuleren en ondersteunen van andere initiatieven die helpen de kunststof afvalproblematiek op te lossen zoals ondermeer het Grondstoffenplatform van de TU Delft, en het ‘Healthy Seas’ project.
 • Wat van anderen nodig:
  • Actieve deelname aan het grondstoffenplatform (http://kunststoffenproject.tudelft.nl);
  • Volledige product transparantie: inzicht in toegepaste grondstoffen in producten en milieu-impact in verschillende fasen levenscyclus conform het binnen de EU opgestelde format van een Environmental Product Declaration (http://www.interfaceflor.nl/webapp/wcs/stores/media/NL_Just_the_facts_2013.pdf);
  • Partners die de kennis en technologie hebben om andere type vloerbedekkingproducten dan tapijttegels te verwerken;
  • Partners die gerecycled en biobased garen aanbieden, bij voorkeur uit Nederland.

Naar de website

 

MVGdesign

 • Onze ambitie is om, als ontwerpbureau, een belangrijke bijdrage te leveren in de transitie van de lineaire naar de circulaire economie. Door anders te denken en producten en diensten slim ontwerpen, willen we aantonen dat er een succesvol alternatief kan zijn.
 • Meer inzicht krijgen in de totale proces van de kunststofketen, met de daarbij horende hiaten. Daarbij proberen met de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten of het aanpassen van bestaande producten/diensten deze hiaten te omzeilen of in te vullen. Hierbij is bij MVG Design de doelstelling altijd de ontwerpen dusdanig te maken dat deze weer reusable, remontabel en/of goed te recyclen zijn.
 • Circulaire principes hebben wij hoog in het vaandel staan: hiervoor is informatie nodig over de hiaten in de keten of probleemstellingen van andere bedrijven waar een oplossing voor gezocht moet worden.

Naar de website

Kolenik eco chic design

Het ontwerpen en in de markt zetten van hoogwaardige upcycled producten (geproduceerd uit plastic soep recyclaat). Hiermee een international label te creeren waardoor vele tonnen plastic soep verwerkt kunnen worden tot duurzame producten die waarde behouden. Internationaal aandacht/awareness vergroten voor plastic soup en dumpen van afval door schepen. Naar de website

 

Philips

Het sluiten van de plastics kringloop voor Elektrische en Elektronische producten. Gebruik van 3500 ton gerecyclede plastics in nieuwe producten in 2015 (wereldwijd). Naar de website

StarSock

Healthy Seas als een volwassen platform waarin zowel het groot- als kleinbedrijf een grote bijdrage levert. Eind 2015 is meer dan 50% van ons ingekochte volume aan garens te kwalificeren als ‘A-klasse’: organisch, recycled, of bio-based. Innovatieve nieuwe materialen, technieken en processen toepassen welke door middel van onze sokken hun weg zullen vinden naar de massamarkt Naar de website

Ned. Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Ketenafval

 • Ambitie:

Uitvoering geven aan het door de industrie en overheid opgestelde ketenafval plan zodat kunststof en rubber (producten) in de toekomst in een meer circulaire loop komen.

 • Doelen 2 jaar:

Dit doen we door op Europees niveau te streven naar stoppen met het storten van kunststof afval en in Nederland te streven naar beter design voor hergebruik,  zichtbaar maken van de waarde (besparing van bv. CO2 en energie) door hergebruik, circulaire business modellen, nadruk op continue input van goede kwaliteit restmateriaal ten behoeve van recycling (ook uit post consumer afval-stromen), meer en verdere ontwikkeling van mechanische recycling (Kader Richtlijn Afval), opheffen van alle blokkades toepassingen recyclaat en het meedenken over de haalbaarheid van feedstock of chemische recycling als alternatief voor energy recovery.

Onderzoeks-en onderwijsprogramma

 • Ambitie:

Uitvoering geven aan de door industrie, overheid en kennisinstellingen opgestelde analyse en agenda en gezamenlijk coördinatie en uitvoering aan te geven aan het onderzoek van, door en voor de rubber- en kunststofindustrie (Rapport DPI Value Centre)

Marine litter/zwerfafval (in zee)

 • Ambitie:

Uitvoering geven aan projecten die de bedrijven in de eigen sector stimuleren, motiveren en ondersteunen om het ontstaan van afval en zwerfafval in de bedrijfsvoering en de keten (maximaal) te voorkomen(projecten zoals “elke gram telt”, “zero pellet loss”, responsible care). Bijdragen aan de ontwikkeling van programma’s gericht op gedragsverandering van burgers en bedrijven ter bestrijding van het achteloos/onverantwoord weggooien van producten en/of afval.

Wat van anderen nodig:

 • Bij deze ambities verwachten VNCI, PlasticsEurope en NRK van alle andere partijen:

attitude van open dialoog en vrije uitwisseling van visies. Standpunten op basis van feiten;

commitment van partijen mee te werken aan de realisatie van de bovenstaande ambities

En specifiek van de overheid:

 • actieve inzet ter ondersteuning van het ketenakkoord en de uitvoering ervan, inclusief de bovenstaande ambities
 • budget voor de uitvoering van bovenstaande ambities
 • vertaling van resultaten uit het ketenakkoord in het (overheids)beleid
 • actieve ondersteuning van de (organisaties in de) chemie-, rubber- en kunststofindustrie bij het (in samenwerking met afnemer en hun organisaties) komen tot vernieuwing/verduurzaming van ketens, verdienmodellen, gebruik, ontdoening en hergebruik.

Naar de website


PlasticsEurope Nederland

Uitvoering geven aan het door de industrie en overheid opgestelde ketenafval plan zodat kunststof en rubber (producten) in de toekomst in een meer circulaire loop komen. Uitvoering geven aan de door industrie, overheid en kennisinstellingen opgestelde analyse en agenda en gezamenlijk coördinatie en uitvoering aan te geven aan het onderzoek van, door en voor de rubber- en kunststofindustrie (Rapport DPI Value Centre). Uitvoering geven aan projecten die de bedrijven in de eigen sector stimuleren, motiveren en ondersteunen om het ontstaan van afval en zwerfafval in de bedrijfsvoering en de keten (maximaal) te voorkomen(projecten zoals “elke gram telt”, “zero pellet loss”, responsible care). Bijdragen aan de ontwikkeling van programma’s gericht op gedragsverandering van burgers en bedrijven ter bestrijding van het achteloos/onverantwoord weggooien van producten en/of afval. Naar de website

VNCI

Uitvoering geven aan het door de industrie en overheid opgestelde ketenafval plan zodat kunststof en rubber (producten) in de toekomst in een meer circulaire loop komen. Uitvoering geven aan de door industrie, overheid en kennisinstellingen opgestelde analyse en agenda en gezamenlijk coördinatie en uitvoering aan te geven aan het onderzoek van, door en voor de rubber- en kunststofindustrie (Rapport DPI Value Centre). Uitvoering geven aan projecten die de bedrijven in de eigen sector stimuleren, motiveren en ondersteunen om het ontstaan van afval en zwerfafval in de bedrijfsvoering en de keten (maximaal) te voorkomen(projecten zoals “elke gram telt”, “zero pellet loss”, responsible care). Bijdragen aan de ontwikkeling van programma’s gericht op gedragsverandering van burgers en bedrijven ter bestrijding van het achteloos/onverantwoord weggooien van producten en/of afval. Naar de website

BinBang

 • Ambitie: We scheiden bijna 50% van ons afval, de andere helft belandt helaas nog in de grijze zak en daardoor

  in de verbrandingsoven. Dit kan anders!

  Onze missie: 250 kg afval redden uit de verbrandingsovens per persoon per jaar!

  Met trots presenteren wij: BINBANG

  BinBang is een slimme afvalscheidingsbox. Geen gedoe meer met tasjes en doosjes verspreid in je huis of op kantoor.

  • –  Flexibele boxen voor: papier, glas, plastic en restafval (later ook GFT)

  • –  Gemakkelijk naar buiten te brengen met de hendel

  • –  Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

  • –  Innovatief compressie-systeem voor je plastic afval

 • Doelen 2 jaar:

  BIN: BinBang is een beweging en dit is pas het begin! Met de verkoop van 50.000 BinBangs besparen we 1.830 ton kg CO2 per jaar.

  BANG: Over 1 jaar zijn we actief in Europa in landen zoals Duitsland, Oostenrijk en België. Over 2 jaar is ons doel om in Europa en in de Verenigde Staten (in onder andere San Francisco) samen met de gemeenten het afvalmanagement circulair te maken. Binnen drie jaar willen wij in de steden waar wij actief zijn het afvalscheiding percentage verhogen van 20-30% naar 95%

 • Wat van anderen nodig:

  • –  Public private partnerships

  • –  Samenwerking met partijen die kunnen bijdragen met kennis, technologie en het ter beschikking stellen van onderzoeks- en fabricagefaciliteiten

  • –  Start financiering

Naar de website

 

Searious Business


Topsector Chemie

Topteam Chemie

 • Ambitie:

De Topsector Chemie is gericht op het versterken van de economische kracht van de chemische industrie. Duurzame innovaties worden gestimuleerd door slimme samenwerking in de gouden driehoek van industrie, kennisinstellingen en overheden. In dit kader heeft de Topsector Chemie de ambitie om de mogelijkheden om Nederland als voorloper in de chemie en biobased economy uit te bouwen, door zowel de kennis in de chemie in te zetten om plastic afval te sorteren en te verwerken tot nieuwe producten als door haar kennis in de biochemie in te zetten om de ontwikkeling van bioplastics en de verwerking daarvan te optimaliseren.

 • Doelen 2 jaar:

Het Topteam Chemie verwelkomt de ontwikkeling van een gezamenlijke – vraaggestuurde kennisagenda (onderzoeks- en onderwijsprogramma) en helpt in interactie met de Partijen om een goede match te maken in de inzet van private en publieke middelen. Daartoe organiseert het Topteam in het najaar van 2014 een grote matchingsbijeenkomst waarin een concept kennisagenda wordt besproken.

 • Wat van anderen nodig:

De andere Partijen maken duidelijk welke inzet zij zelf specifiek willen plegen om duurzame innovaties in het kader van het Ketenakkoord willen en kunnen plegen.

Naar de website

 

Kennisinstellingen / Consultancy

Biobased Packaging Innovations

 • Ambitie:

Het is onze ambitie om op concrete wijze te werken aan de transitiefase van een lineaire op olie gebaseerde economie naar een biobased en circulaire economie. Dat doen we door:

 • te informeren over de mogelijkheden van biobased retailverpakkingen en -materialen, met als expertise biobased plastics en alle topics die daarmee samenhangen zoals end-of-life, land-use etc.
 • verbinding te maken tussen vraag (retailers / brand owners) en aanbod (producenten en verwerkers).

We werken hierbij vanuit ons Informatie & Expo Centre van Biobased Packaging Innovations in Amsterdam. Retailers en brand owners zijn op afspraak van harte welkom voor een uitgebreid informerend gesprek (kosteloos) en kunnen ook direct aan relevante partijen gekoppeld worden. Gedegen kennis van materialen en verpakkingstechnieken is aanwezig.

 • Doelen 2 jaar:

Het is ons doel om biobased innovaties in de verpakkingsmarkt te versnellen.

 • Wat van anderen nodig:

Wij nodigen alle partijen uit die kennis willen delen rondom biobased verpakkingen en/of topics die daarmee samenhangen. Producenten en verwerkers zijn vrij om hun biobased verpakkingen te exposeren in het Informatie & Expo Centre van Biobased Packaging Innovations in ruil voor specificaties van de gebruikte materialen.

Naar de website


Holland Bioplastics

 • Ambitie:

Het is onze visie dat bioplastics een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van een lineaire op olie gebaseerde economie naar een biobased en circulaire economie. We hebben daarbij de ambitie om kennispartner te zijn voor de gehele waardeketen van bioplastics.

 • Doelen 2 jaar:

Het is onze missie om kennis rondom bioplastics te delen, te verspreiden en toegankelijk te maken voor derden. Doel daarbij is om bioplastics in Nederland stevig op de kaart te zetten en partijen te verbinden.

 • Wat van anderen nodig:
  • We nodigen alle partijen uit om samen te werken om de processen rondom bioplastics te stroomlijnen, van gewas tot end-of-life en vice versa. Samen werken aan een biobased en circulaire economie!

Naar de website


Dietz droge & van Loo

 • Dietz, Dröge & van Loo heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities

Naar de website


DPI Value Centre

 • Ambitie:

DPI Value Centre zal zich als onafhankelijke partij richten op ondersteuning van partijen in de kunststof keten die projecten opzetten in het kader van het ‘Sluiten van de Keten’. Deze ondersteuning richt zich op verschillende onderwerpen, o.a.: design for next use, ontwikkeling biobased kunststoffen, opzet goede inzamelsystemen, materiaal recycling (zowel mechanisch als chemisch), verwerking van recyclaten of biobased kunststoffen en compoundering om de kwaliteit van recyclaten te versterken. DPI Value Centre zal om deze ambitie te realiseren nauw samenwerken met bedrijven in de kunststof producerende en verwerkende sector en met partijen in zijn netwerk: de topsector chemie (DPI, ISPT, BBE, NWO), NRK, kennisinstellingen, regionale organisaties gericht op bevordering van innovaties, nationale en regionale overheden en internationale zusterorganisaties, vooral in België en Duitsland (NRW). DPI Value Centre zal hierbij de kennis en ervaring van de eigen organisatie en zijn netwerk in de kunststoffen- en recyclingsector inzetten.

 • Doelen 2 jaar:

• Het vinden van alternatieve oplossingen voor kunststof afvallen die nu nog via verbranding met energieterugwinning worden verwerkt. • Het vinden van oplossingen voor de problematiek van de zogenaamde ‘legacy materials’ (waarbij de REACH wetgeving nu aanleiding geeft tot restricties). • Realiseren van een grotere inzet van biobased materialen. • Opzet van projecten met nieuwe oplossingen, met deelname van MKB bedrijven op basis van publiek private samenwerking, ook internationaal, bijvoorbeeld in het Horizon 2020 programma.

 • Wat van anderen nodig:

Van bedrijven, branche organisaties en kennisinstellingen: • Bereidheid tot samenwerking in een sfeer van ‘open innovation’. Van de nationale en regionale overheden en organisaties: • Samenwerking en basisfinanciering om programma’s effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. • Ondersteuning van projecten met gerichte subsidieregelingen, waarbij projecten die samenwerking in de waardeketen stimuleren de voorkeur genieten.

Naar de website


ECN

 • Ambitie:

Als ECN slaan we een brug tussen wetenschappelijke kennis en de behoeften van de markt. Het is onze missie om met en voor de markt kennis en technologie te ontwikkelen die de overgang naar een duurzame samenleving mogelijk maakt. Vanuit dit perspectief gaat ECN de uitdaging van het sluiten van kunststof kringlopen graag aan.

 • Doelen 2 jaar:
  • Kwantificeren van het integraal kunststof afval probleem m.b.t. de generatie, scheiding, hoeveelheid en de lokalisatie(traceability) ervan.;
  • Bedenken van de energie-efficiënte oplossingen voor de utilisatie en hergebruik van kunststoffen (bv. verkrijgen van hoogwaardige olie, brandstof of recyclaat uit afval).
  • Bepalen van de speer-/knelpunten in huidige beleid en het definiëren van verbetervoorstellen tbv het sluiten van de plastic kringloop.
  • Ontwikkelen van de waardeketen (industrie, kenniscentra, NGO’s, overheden,…) gericht op het sluiten van de plastic kringloop en het maximaliseren van de maatschappelijke en de economische waarde.
 • Wat van anderen nodig:
  • Samenwerken op het gebied van organisatie, technologie, financiering, etc., met het oog op het behalen van de gestelde doelen.

Naar de website


Ffact

 • Ffact heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities.

Naar de website


IMSA Amsterdam

 • Ambitie: 

IMSA Amsterdam wil een plasticvrije Noordzee binnen 1 generatie. Hiertoe heeft IMSA twee studies verricht naar plastic afval in zee, een Nederlands stakeholdernetwerk rond “Plastic Marine Litter” opgebouwd en een rapport opgesteld over de circulaire economie (zieimsa.nl en www.plasticmarinelitter.eu). Hoofdconclusies zijn: plastic hoort niet thuis in zee; hoofdoorzaak is onduurzame omgang met plastics; er is sprake van groot marktfalen en gebrek aan actie. Zwerfvuil moet harder worden aangepakt, circulaire kunststofketens versneld en de milieu-impact van plastic afval verminderd. IMSA beschikt daardoor over uitstekende kennis over de totale problematiek rond plastic afval in zee in relatie tot afvalmanagement en de circulaire economie, en in het bijzonder over belemmeringen en oplossingen. Van hieruit wil IMSA concrete trajecten starten om plasticketens te sluiten.

 • Doelen 2 jaar:
  • Versnellen van het sluiten van 1-3 plastic kringlopen.;
  • De mogelijkheden onderzoeken om circulaire plasticketens te versnellen via: (a) een eenvoudige “Circulaire Plastics Index” die ‘circulair’ gedrag van ketenpartners beloont naar het voorbeeld van de CO2 Prestatieladder, en (b) een “Circulaire verzekering” die producenten verplicht tot garantie van de financiering van het grondstoffen-/afvalbeheer door de hele keten, voortbouwend op de bestaande “recycling insurance” uit de EU-WEEE Richtlijn.
 • Wat van anderen nodig:
 • Budget via opdrachten/sponsoring/subsidie om concrete trajecten uit te kunnen voeren;
 • Medewerking van bedrijfsleven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen aan de betreffende trajecten door deelname via interviews, workshops en stakeholderbijeenkomsten.

Naar de website


Investments in Sustainable Innovations (ISI)

 • Ambitie: 

ISI wil bijdragen aan de structurele vermindering van de plastic vervuiling van het milieu, wereldwijd, met name in rivieren, havengebieden, delta’s en op stranden. ISI kan bijdragen aan concrete innovaties vanuit een systeemperspectief a) door onderzoek, b) door het ontwikkelen van advies en c) door het bijeenbrengen van de juiste partijen.

 • Doelen 2 jaar:
  • Concreet zet ISI zich in, samen met waterbeheerders, stroomgebied-autoriteiten en in samenwerking met andere kennisinstellingen , om binnen twee jaar een technologische oplossing geïmplementeerd te hebben om in het stroomgebied van de Maas in Limburg zwerfvuil op te kunnen vangen en te monitoren.;
  • Ook richt ISI zich op het realiseren van een concrete Green Deal – af te sluiten binnen twee jaar – tussen producenten van supplementen of (deel-) alternatieven voor kunststof in ontwikkelingslanden en gebruikers van kunststoffen (verpakkers, producenten, retail en consumenten), zodat binnen afzienbare termijn duurzame alternatieven voor volledig plastic producten op de Nederlandse markt geïntroduceerd kunnen worden.
 • Wat van anderen nodig:
 • ISI wil graag in een precompetitieve fase van technologische ontwikkeling en inkoop van inzamelsystemen samenwerken met partijen die belang hebben bij een oplossing van het plastic zwerfvuil in het stroomgebied van de Maas door kennisuitwisseling en een gezamenlijke inzet om een lokaal adequaat ‘vuilvangsysteem’ te ontwikkelen en te implementeren.
 • ISI wil samen met Partijen die de ambitie hebben om gezamenlijk te werken aan een internationaal programma de handen ineen slaan om een ketens tot stand te brengen gericht op de introductie van goede, duurzame alternatieven voor volledig plastic producten op de Nederlandse (en Europese) markt.

Naar de website

IVAM UvA

IVAM UvA heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

NIOZ

 • Ambitie:

NIOZ heeft als toonaangevend onderzoeksinstituut veel multidisciplinaire expertise op het terrein van estuaria, zeeën en oceanen. Daarbij ontwikkelt het NIOZ kennis en bemonsterings- en meetinstrumentaria mbt maatschappelijk belangrijke milieuvraagstukken. Plastics in zee is zo’n onderwerp, met potentieel grote gevolgen voor de ecologische gezondheid maar met beperkte en gefragmenteerde kennis wereldwijd over de onderliggende processen en risico’s voor de kwaliteit van de voedselketen en de mogelijke gevolgen voor de maatschappij. Het NIOZ heeft als ambitie om door wetenschappelijk onderzoek (in veld en laboratorium) kennis te vergaren en te verspreiden over het voorkomen, de verspreiding en de ecologische effecten van micro- en macroplastics in oceanen en zeeën.

 • Doelen 2 jaar:
  • NIOZ wil bijdragen aan de vergroting van kennis rondom de gevolgen van micro- en macroplastics in zee voor het mariene ecosysteem om zo de risico’s voor de voedselketen en uiteindelijk onze gezondheid beter in te kunnen schatten.
  • NIOZ streeft ernaar om een onderzoeksprogramma op het terrein van microplastics gefinancierd te krijgen.
  • NIOZ wil bijdragen aan kennisverspreiding mbt de gevolgen van plastic (rest)afval voor ecologische gezondheid en risico’s voor de samenleving aan de Partijen, maatschappij en onderwijsinstellingen.
 • Wat van anderen nodig:
  • NIOZ wil graag samenwerken met de andere Partijen (maar ook daarbuiten) voor praktische oplossingen om plastic uit zeeën en oceanen te verwijderen.
  • Plastic (inclusief microplastics) onderbrengen in 1 van de topsectoren.
  • Interesse en ondersteuning vanuit de Partijen voor kennis over de gevolgen van micro- en macroplastics (rest)afval voor ecosysteem en gezondheid. Deze kennis is mede belangrijk voor het vergroten van draagvlak vanuit de samenleving en maatschappelijke ondersteuning mbt initiatieven om plastic kringloop te sluiten.
  • Samenwerking met onderwijsinstellingen voor het verspreiden van kennis en opleiden van de volgende generatie onderzoekers.

Naar de website


Partners for Innovation

Partners for Innovation heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

Polymer Science Park

 • Ambitie:

Polymer Science Park heeft een groot netwerk in de kunststoffen maakindustrie. PSP wil het sluiten van de keten van polyolefinen (PE/PP) bij de maakindustrie verbeteren door samenwerking in de  keten te bevorderen en kennis te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is bij PSP reeds veel kennis opgedaan met recycling. De sector is momenteel in staat de kringloop van polyolefinen te sluiten. In de praktijk gebeurt dit echter nog maar in beperkte mate. Daarom wordt proactief gezocht naar het wegnemen van technische issues om recycling aanzienlijk te verbeteren, en worden deze projectmatig met ketenpartners opgepakt.

 • Doelen 2 jaar:
  • Een kennisbase op te bouwen van alle oorzaken die het sluiten van de keten van polyolefinen hinderen (knelpunten), met als verder liggend doel dat spuitgietproducten van polyolefinen volledig recyclebaar zijn in 2020
  • Projecten in de keten op te zetten en uit te voeren om samen met marktpartijen door middel van technische ontwikkelingen oplossingen te vinden voor deze oorzaken
  • Hèt kenniscentrum te zijn op het gebied van recycling van polyolefinen
  • Projecten uit te voeren betreffende de toepassing van recyclingvraagstukken van andere kunststofgroepen
 • Wat van anderen nodig:
  • Marktpartijen die willen bijdragen aan het sluiten van de keten om bij PSP knelpunten aan te dragen en eventueel gezamenlijk projecten uit te voeren
  • Marktpartijen zoals overheden die invloed kunnen uitoefenen op consumentengedrag of andere niet-technische knelpunten om de keten te kunnen sluiten
  • (Financiële) steun vanuit een centraal georganiseerde partij (bijvoorbeeld de overheid) om de magneetfunctie van kenniscentrum te versterken

Naar de website


Royal Haskoning DHV

Royal Haskoning DHV heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

Schuttelaar & Partners

Schuttelaar & Partners heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

Hogeschool Stenden

Stenden heeft de ambitie om een kennis- en opleidingscentrum te zijn voor recyclingtechnologie. Daartoe zal Stenden actief bijdragen aan de totstandkoming van het gezamenlijke Onderzoeks- en Onderwijsprogramma in het Ketenakkoord en haar studenten actief verbinden met bedrijven die kennisvragen hebben op het gebied van recyclingtechnologie. Naar de website

TNO

 • Ambitie:

TNO heeft op basis van een unieke combinatie van expertise de ambitie om oplossingen te bieden voor resource efficiency uitdagingen van vandaag en morgen. Dit doen we door kennis op het gebied van technologie, IT en data verwerking, logistiek, het meten van complexe duurzaamheidsprestaties (keten LCA) en keten denken te combineren. Door de wettelijk onafhankelijke status kan TNO bij uitstek een partner zijn in het creëren van nieuwe waardeketens waarin organisaties die een market pull kunnen genereren worden samengebracht met partners die een technology push kunnen bieden.

 • Doelen 2 jaar:
 • Opzetten van resource efficiency shared research programma’s voor de industrie voor het sluiten van ketens, onder andere voor chemische bedrijven actief in de kunststoffen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar kunststof reststromen zelf, maar ook naar organisch afval van waaruit bio-polymeren vervaardigd kunnen worden, afvalwater en de up-clycling van synthesegassen tot chemical building blocks.
 • Verwaarden van een bonding & debonding on-demand adhesive om een breakthrough innovatie in het design for sustainability te realiseren voor complexe samengestelde kunststof en/of metaal producten door verhitting tot ca 150 oC eenvoudig van elkaar te scheiden tot afzonderlijke materiaalstromen.
 • Wat van anderen nodig:
 • In samenwerking met partners komen tot een keuze voor diverse ketens die momenteel economisch nog niet rendabel zijn om te sluiten, maar wel veel potentie vanuit duurzaamheid en winstgevendheid kunnen bieden indien door nieuwe kennis de kosten om deze keten te sluiten tot een aanvaardbaar niveau verkregen kunnen worden.
 • Het verkrijgen van commitment van OEM-ers die veel samengestelde producten maken, ontwikkelen en specificeren en een visie hebben op duurzaamheid en duurzaam productontwerp (design for sustainability).

Naar de website


Toppling

  Enerzijds het creëren van bewustwording en draagvlak bij bedrijven voor het slimmer omgaan met de (afval)stromen, onder andere door hergebruik of recycling, anderzijds het implementeren van ‘hands on’ oplossingen om de keten te sluiten en afval terug naar grondstof te brengen. Dit door middel van de 5 P’s: People, Planet, Profit, Passie en Plezier.

Naar de website


Triple benefit

 • Ambitie:

• De ambitie van Triple Benefit is het verduurzamen van processen in de composieten- en kunststoffen industrie.

 • Doel 2 jaar:
   De doelstelling binnen het ketenakkoord is zoveel als mogelijk te streven naar de uitvoering van projecten die gericht zijn op het verbeteren van kunststoffenrecycling.
  • Wat van anderen nodig:
    • Van anderen ontvang ik graag gerichte vragen voor neutrale ondersteuning of uitvoering van kunststof recyclingprojecten. Dat kan onder andere projectmanagement, consortium vorming of innovatieadvies zijn.

  Naar de website


TU Delft

 • Ambitie:

De TU Delft heeft de ambitie om haar kennis en kunde in te zetten voor het sluiten van kunststof kringlopen. Momenteel is de TU Delft hier al mee bezig door (o.a.) onderzoek te doen op scheidingstechnieken om de hoeveelheid gerecyclede kunststoffen te verhogen en daarbij steeds betere kwaliteiten kunststof recyclaten te verkrijgen, door onderzoek op uitwisseling van reststromen (industriële symbiose) en afvalinzameling en door onderzoek op “Design for Recycling”. Voor het onderzoek op uitwisseling is een online platform voor het uitwisselen van kunststoffen opgezet: http://kunststoffenproject.tudelft.nl.

 • Doelen 2 jaar:
 • Vergroten van het inzicht in scheiding van kunststoffen uit afval en reststromen.
 • Opzetten van onderzoekstrajecten in verschillende programma’s waar het sluiten van de plastic kringloop een belangrijk onderdeel is. Die zijn gericht op bovenstaande voorbeelden.
  • Wat van anderen nodig:
 • Deelneming en/of medewerking in verschillende onderzoeksprogramma’s om plastic kringlopen te sluiten.
 • Samenwerking met bedrijven om verschillende vraagstukken op dit gebied interdisciplinair aan te pakken. Hiervoor wordt het kennisplatform duurzaam grondstoffenbeheer ingezet http://www.duurzaamgrondstoffenbeheer.com.
 • Naar de website


 • Recycled Park

  • Ambitie:

  Met Recycled Park wordt de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg opgevangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recyclet om een nieuwe waarde aan de rivier toe te kennen. Van het plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening; drijvend park.

  Plastic afval vormt een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van een wereldwijde vervuiling. De Nieuwe Maas is een belangrijke rivier, die vervuiling meeneemt vanuit het binnenland tot in de zee.

  Vanuit de gemeente Rotterdam is er de wens om meer groenvoorzieningen te realiseren. Drijvend groen kan daar een onderdeel van zijn in de vorm van een drijvend park of groene kade. Recycled Park zal ook een ecologische functie krijgen in de rivier. De bouwstenen worden zo ontworpen, dat niet alleen aan de bovenkant nieuw leven kan ontstaan, maar ook aan de onderkant wordt het ecosysteem gestimuleerd. Hiermee kan voldaan worden aan bepaalde richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

  • Doelen 2 jaar:
    De tot nu toe verwaarloosde afvalstroom in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg wordt aangepakt. De riviervervuiling wordt opgevangen voordat deze in de Noordzee terecht komt. Het gewonnen plastic wordt milieuvriendelijk verwerkt door het te recyclen als bouwstof voor drijvende natuurlandschappen. Recycled Park is een multidisciplinaire samenwerking, die na de succesvolle implementatie in de Rotterdamse haven ook in andere rivier(mondingen) toegepast kan worden.
  • Wat van anderen nodig:
    Het eerste plastic is nu uit de rivier gehaald en geanalyseerd en gesorteerd door de Wageningen Universiteit. Op korte termijn verwachten wij ook van de WUR de conclusies voor de meest geschikte recycletechniek. Met deze conclusies hopen wij op korte termijn een producent te vinden om de bouwstenen, uit gerecycled rivierafval, te realiseren. Parallel hieraan werken wij nu met o.a. HEBO maritiemservice aan de winningstechnieken om het plastic uit de rivieren structureel op te kunnen vangen. Een groot deel van de financiering hiervoor is reeds rond, maar nog steeds zoeken wij verdere financiële ondersteuning. Enerzijds zoeken wij dus ondersteuning om de productie van Recycled Park op te zetten. Anderzijds hebben wij nog verdere financiële ondersteuning nodig. Voor meer informatie: www.recycledpark.com of contact via info@recycledpark.com

  Naar de website


  Universiteit Twente

  • Ambitie:

  De Universiteit Twente is voorloper op het gebied van onderwijs én onderzoek op milieugebied. Op onderwijsgebied is in 2012 de MSc track ‘cradle to cradle’ gestart, met focus op • ‘Biosphere producten’ die na hun lifecycle teruggaan in de biologische kringloop; • ‘Technosphere producten’ die veilig en gemakkelijk gerecycled kunnen worden. Het huidige programma is met name gericht op de principes dat afval gelijk is met voedsel, dat zonne-energie gebruikt moet worden, en dat diversiteit belangrijk is. Op onderzoeksgebied is binnen de leerstoel Elastomer Technology and Engineering (ETE) recycling van elastomeren al jaren een speerpunt. Ook hier is de ambitie om ‘cradle to cradle’ kringlopen te ontwikkelen door de-vulkanisatie van rubberafval. Dit is reeds gedaan voor dakbedekkingen en profielen; de ontwikkelde techniek word inmiddels toegepast in de industrie om productieafvallen te hergebruiken. Tegenwoordig loopt een project om rubber uit gebruikte banden te de-vulkaniseren voor hergebruik in banden, en gezien de hoeveelheid banden die jaarlijks afgedankt wordt – 800 miljoen stuks wereldwijd, dat is een stapel die 2/3 naar de maan gaat – is dit een enorme grondstof- en afvalbesparing. De ambitie is om ook voor verschillende rubberafvalstromen kringlopen te ontwikkelen om ze te kunnen hergebruiken in het productieproces voor nieuwe, soortgelijke producten.

  • Doelen over 2 jaar:
   • Een de-vulkanisatieproces ontwikkelen voor hergebruik van rubber uit afgedankte personenwagenbanden in nieuwe personenwagenbanden met een percentage van 50% ge-devulkaniseerd rubber in bepaalde onderdelen van een band. Dit onderzoeksproject loopt reeds en wordt ondersteund door RecyBem, de overkoepelende organisatie van bandengerelateerde bedrijven in Nederland.
   • Een installatie voor de-vulkanisatie van banden op productieschaal op te zetten in samenwerking met (Nederlandse) bedrijven.
   • Tenminste één nieuw project starten voor ontwikkeling van een ’cradle to cradle‘ kringloop voor andersoortig rubberafval.
  • Wat van andere nodig: 
   • Marktpartijen, die hun productie- of post-consumer-afvallen willen hergebruiken’ of ge-devulkaniseerd rubber willen gebruiken als grondstof;
   • Marktpartijen, die de de-vulkanisatie van rubberafvallen en de marktontwikkeling voor hun rekening willen nemen;
   • Ondersteuning van overheid (financieel en/of faciliterend) voor ontwikkeling van de-vulkanisatieprocessen voor verschillende types rubberafval, en voor de ontwikkeling van de markt;
   • Duidelijk standpunt van de overheid (op nationaal of Europees niveau) met betrekking tot afval- en grondstoffenbeleid.

  Naar de website


  Wageningen UR (incl. IMARES)

  • Ambitie:

  Wageningen Universiteit (WU) heeft in het lopende samenwerkingsverband met IMARES op het thema ‘marine plastics’ een sterke internationale kennispositie opgebouwd. WUR heeft als ambitie om dit lopende wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen, de verspreiding en de ecologische effecten van nano-, micro- en macroplastics in het zoete water en het mariene milieu, verder uit te bouwen. WUR wil hierbij samenwerken met relevante universiteiten, onderzoekinstituten, bedrijven en de overheid. WUR wil zo bijdragen aan het verbeteren van de milieukwaliteit en tegemoetkomen aan de maatschappelijke vraag naar kennis op dit thema. Wageningen UR (WUR) wil deze activiteiten verweven met haar onderwijs, om zo de kennis te verspreiden en ten goede te laten komen van de volgende generatie onderzoekers.

  • Doelen 2 jaar:
   • WUR coördineert een STW aanvraag gericht op toegepast wetenschappelijk onderzoek naar emissie, voorkomen, transport, effecten en risico’s van plastic. Hiermee wil WUR i.s.m. partners gericht en pro-actief bijdragen aan de doelstellingen van het Ketenakkoord Kunststofkringloop.
   • WUR wil plastic onderbrengen in 1 van de topsectoren.
  • Wat van anderen nodig: Wij vragen hierbij steun van de Rijksoverheid en van andere partijen binnen het Ketenakkoord Kunststofkringloop.

  Naar de website


  WASTE

  • Ambitie:

  WASTE is ervan overtuigd dat door plastic (zwerf)afval als een potentiële bron van grondstof te zien in plaats van als een probleem, duurzame oplossingen kunnen worden gevonden op milieukundig, sociaal en economisch vlak. WASTE wil een bijdrage leveren aan het sluiten van de plastic kringloop wereldwijd en onderschrijft de noodzaak dit uit te dragen op internationale fora en discussies over plastic consumptie, preventie en recycling en hierdoor bij te dragen aan het bewustzijn over gerelateerde gezondheids- en milieurisico’s wereldwijd.

  Tevens zal WASTE zich inzetten voor een internationale samenwerking tussen verschillende partijen ten behoeve van het sluiten van de plastic kringloop, binnen bestaande internationale organisaties de plastic kringloop als thema op de agenda zetten, en de Nederlandse samenleving bewust maken van de huidige mondiale problematiek.

  • Doelen 2 jaar:
   • Het verbeteren van de plastic kringloop door inzameling van plastic afval beter te organiseren m.b.v. waste picker organisaties en business activiteiten te stimuleren in sortering en recycling in minimaal twee landen, waaronder Ghana.
   • Bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en internationale initiatieven t.b.v. de aanpak van het sluiten van de plastic kringloop in ontwikkelingslanden;
   • Het toegankelijk maken van Nederlandse expertise over plastic recycling voor partijen in ontwikkelingslanden, en vice versa;
   • Het stimuleren van toepassingen van innovaties in de plastic kringloop in ontwikkelingslanden.
   • Het opzetten van gemeenschappelijke projecten van Nederlandse partijen samen met partijen in ontwikkelingslanden waarmee er een bijdrage wordt geleverd aan een schonere leefomgeving.
   • Bijdragen aan verdere beleidsontwikkeling rond plastic inzameling en verwerking op mondiaal niveau.
   • Het ondersteunen en initiëren van toegepast (internationaal) onderzoek t.b.v. de plastic kringloop (in samenwerking met universiteiten).
   • Inbedding van een duurzame aanpak t.b.v. plastic kringloop in het ontwerp en de
   • uitvoering van afvalprojecten.
  • Wat van anderen nodig: 
   • Het uitdragen van het belang en de urgentie van het thema plastic kringloop en dat het hier gaat om een mondiaal probleem en dit ook weergeven in internationaal beleid (bijv. ambassade beleid).
   • Bereidheid van Nederlandse partijen om te willen participeren en investeren in kansen en uitdagingen in de plastic kringloop in ontwikkelingslanden.

  Naar de website


  Waste Free Waters

  • Ambitie:

  Ontwikkelen en valideren van bruikbare methodes voor het vaststellen van de aard en de hoeveelheid zwerfafval (macro- en microplastics) dat door rivieren naar zee wordt getransporteerd.

  • Doelen 2 jaar:

  Over twee jaar is het mogelijk een betrouwbare inschatting te kunnen maken van de aard en de totale hoeveelheid van het zwerfafval, dat onder de complexe omstandigheden zoals die in een rivier optreden (slib, turbulentie, seizoensvariaties, etc), van het land naar de (Europese) zeeën wordt getransporteerd.

  • Wat van anderen nodig:
   • Kennis op het gebied van hydrologie, meteorologie, gedrag van zwevende deeltjes in een turbulente stroming en het validering van meetmethoden;
   • Wetenschappelijke samenwerking om de complexe problematiek in een stroomgebied in kaart te brengen: emissiebronnen, verblijftijd zwerfafval in een stroomgebied, aantasting en fragmentatie van macroplastics tot secundaire microplastics, beïnvloeding van de ecologische kwaliteit van het zoetwatermilieu, etc;
   • Kennis en ervaring tav het voorkomen van de emissie van “inerte vaste stoffen” in logistiek, productie en verwerking van kunststoffen en bij de zuivering van afvalstromen (zoals rioolwater).

  Naar de website


  Hogeschool Windesheim

  • Ambitie:

  Windesheim heeft de ambitie om een kennis- en opleidingscentrum te zijn voor recyclingtechnologie.

  • Doelen 2 jaar:

  Daartoe zal het Lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim actief bijdragen aan de totstandkoming van het gezamenlijke Onderzoeks- en Onderwijsprogramma in het Ketenakkoord en haar studenten actief verbinden met bedrijven die kennisvragen hebben op het gebied van recyclingtechnologie.

  • Wat van anderen nodig:

  Windesheim helpen met haar ambitie door o.a. stageplekken te organiseren, onderzoeksopdrachten in te brengen, te participeren in onderzoeksprojecten en kennis te delen.

  Naar de website


  Havenbedrijven

  Groningen Seaports

  • Ambitie:

  In 2030 heeft de reststoffenverwerking in Delfzijl geleid tot een duurzame en groene grondstoffenmarkt met een regionale en (inter)nationale afzet. Voor 2030 zet Groningen Seaports (GSP) in op de ontwikkeling van een efficiënt en innovatief recyclingcluster voor de regio. Hergebruik – nuttige toepassing – en verwerking van alles wat bij de productie in een fabriek vrijkomt of in de maatschappij overbodig is, wordt in het cluster opgewerkt tot grondstoffen, energie en nieuwe producten. De cradle-to-cradle gedachte, maar dan met meerdere ondernemingen.

  • Doelen 2 jaar:

  GSP zal de inzameling van plastic afval en plastic kringloop faciliteren en stimuleren door:

  • Mee te werken aan concrete business cases voor het aanbieden en verwerken van plastic afval binnen het recyclingcluster in Delfzijl.
  • Participeren in een Green Deal met de scheepvaartsector.
  • Onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van recycling van plastic fracties van scheepsafval te bewerkstelligen.
  • Participeren in Fishing for Litter.
  • Wat van anderen nodig:
   • Coöperatie van partijen als bedrijven en kennisinstituten om inhoud te geven aan de doelstellingen.

  Naar de website


  Havenbedrijf Amsterdam

  • Ambitie:

  Tijdens reguliere inspecties zeeschepen door de Divisie Havenmeester (DHM), ter uitvoering en controle van het havenafvalstoffenplan:

  • Creëren van bewustwording bij scheepsbemanningen door voorlichting;
  • Stimuleren van het scheiden van plastic afval aan boord;
  • Stimuleren van de afgifte van plastic scheepsafval;

  In overleg met de VOMS, KVNR en andere havenbedrijven, ter mogelijke invulling in toekomstige wijzigingen in het havenafvalstoffenplan:

  • Het bevorderen van gescheiden aanleveren van plastic aan de inzamelaars.
  • Het bevorderen van de separate en duurzame verwerking van het ingezamelde plastic.
  • Doelen 2 jaar:

  Het middels de reeds bestaande registratie van de ingezamelde scheepsafvalstoffen monitoren of de gescheiden inzameling van plastic daadwerkelijk stijgt.

  • Wat van anderen nodig:

  Om bovenstaande ambities en doelen te realiseren is naast onze eigen inzet DHM samenwerking en overleg nodig met de VOMS (maritieme afvalketen), de KVNR (scheepvaart) en andere havenbeheerders. 

  Naar de website


  Havenbedrijf Rotterdam

  • Ambitie:

  De haven van Rotterdam is een ijzersterke combinatie van Global Hub en Europe’s Industrial Cluster, die beide koploper zijn op het gebied van efficiency en duurzaamheid. Binnen het ketenakkoord streeft HbR naar een zichtbare reductie in 2020 van plastic zwerfvuil in zee en binnenwateren en naar het in Rotterdam accommoderen van bedrijvigheid voor verwerking van plastics.

  • Doelen 2 jaar:
   • Inventariseren en aanwenden van maatregelen om separate afgifte van plastic afval door schepen te stimuleren.
   • Het realiseren van een pilotfabriek in de Rotterdamse haven waar plastics worden verwerkt tot olie.
  • Wat van anderen nodig:

  Samenwerking met andere havenbeheerders, de scheepvaart en partijen binnen de maritieme afvalketen.

  Naar de website


  NV Port of Den Helder

  • Ambitie:

  Te komen tot een substantiële vermindering van afval, en dan m.n. plastic afval, in het mariene milieu.

  • Doelen 2 jaar:

  De scheepvaart die gebruik maakt van de haven(faciliteiten) van de Port of Den Helder (w.o. reders, agentschappen en de bemanning) zich bewust te laten worden en zijn van het marien milieu en dat afvalscheiding en afvalafgifte een belangrijke bijdrage levert aan een schoner marien milieu.

  • Wat van anderen nodig:

  Medewerking van de scheepvaart/inzamelaars/verwerkers.

  Naar de website

  NGO’s

  Stichting de Noordzee

  Binnen één generatie het probleem van de plastic soep oplossen. In 2020 een afname van de hoeveelheid afval op de Nederlandse stranden met minimaal 50% t.o.v. 2012. Naar de website

  Healthy Seas

  Een goede infrastructuur voor verzameling, opslag, transport en verwerking van visnetten uit zee, resulterend in een representatieve business case. Naar de website

  Plastic Soup Foundation

  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan de plastic soep. Doel is om iedereen op die verantwoordelijkheid aan te spreken. De PSF gaat met alle partijen (burgers, scholieren, overheden, bedrijven, wetenschappers) het gesprek aan op basis van onafhankelijkheid en openheid. Als resultaat daarvan ligt er over twee jaar een akkoord met afdwingbare meetbare doelen die werkelijk bijdragen aan de reductie van de plastic soep, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Naar de website

  Sea First Foundation

  Sea First Foundation heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

  Stichting Imagine this

  Stichting Imagine this heeft zich aangesloten bij het ketenakkoord, zij zijn momenteel nog bezig met het opstellen van hun doelen en ambities. Naar de website

  Stichting Sterke Yerke

  Onze ambities verwerkelijkt te hebben in een breed gedragen projectplan met uitzicht op daadwerkelijke realisatie van het avontuurlijk onderzoek op zee naar plastic. De financiën rond te hebben voor de bouw en zo mogelijk de bouw van het zeilvlot Sterke Yerke 4 daadwerkelijk ter hand te hebben genomen. Bedrijven die daadwerkelijk iets doen aan het probleem plastic in zee positief te ondersteunen m.b.v. bekendheid geven en meenemen bij het doorgeven van informatie aan de jeugd. Naar de website.

  Waste Free Oceans

  Het omzetten van de 10 WFO aanbevelingen. Constructieve oplossingen vinden van minimaal de Top 20 UNEP meest voorkomende afvallen en de toepassing ervan op vrijwillige basis of via wetgeving omzetten. Concrete preventie, educatie en clean-up acties in Baltic, Noordzee, Middellandse Zee en Zwarte Zee in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners. Samen met UNEP, NOAA en lokale partners projecten in diverse gebieden buiten Europa opzetten waarbij de specifieke kennis van de WFO partners wordt ingebracht. Het verder ontwikkelen van de organisatie en de internationale coördinerende rol tussen industrie, overheden en andere stakeholders vervullen. Naar de website.

  Financiële instellingen

  ABN-AMRO

  ABN AMRO wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de kunststof kringloop. Dat doen wij door in onze inkoop te streven naar reductie van kunststof gebruik of circulair gebruik van kunststoffen als ook door het (laten) inzamelen van kunststoffen voor hergebruik. Waar mogelijk wil ABN AMRO in samenwerking met andere ondertekenaars nieuwe business modellen ontwikkelen en met financieringsmogelijkheden een bijdrage leveren aan het verduurzamen van deze keten. Binnen 2 jaar willen wij richtlijnen opnemen voor duurzaam inkopen, gebruik en inzameling van kunststoffen in ons Facilitair Bedrijf en inkoop strategie . Opnemen van ambities in FIRA platform. Naar de website.

  Overheden

  Unie van Waterschappen

  Waterschappen hebben de ambitie om het Nederlandse oppervlaktewater schoon te maken en te houden en zetten zich daarnaast via de Grondstoffenfabriek in voor het sluiten van stofkringlopen. Micro- en nanoplastics horen niet thuis in het watermilieu. Ambitie van de waterschappen is dat er geen micro- of nano plastics in het oppervlaktewater voorkomen en dat de burger bewust is van de potentiële gevaren hier-van. Via diverse emissieroutes, o.a. via de riolering, komen de micro- en nanoplastics in het oppervlaktewater. Wa-terschappen onderzoeken deze routes en monitoren het voorkomen van deze stoffen in het oppervlaktewater en effluent van de zuiveringen. Bioplastics: de waterschappen werken in de Grondstoffenfabriek samen aan het sluiten van de grondstoffen-kringloop en dragen daarmee bij aan de circulaire economie. Zoveel mogelijk wordt het afvalwater ingezet als bron voor hergebruik van stoffen en productie van grondstoffen. Zuiveringsslib wordt ingezet voor productie van biologisch afbreekbare plastics.

  Plastic zwerfafval: de ambitie voor zwerfafval is dat dit niet meer voor komt in oppervlaktewater. Het wordt nu door de waterschappen verwijderd op de plaatsen waar het zich ophoopt, bijvoorbeeld bij roosters bij gemalen en stuwen. Veelal maken waterschappen afspraken met gemeenten over het opruimen van zwerfafval in stads-wateren. Verschillende waterschappen doen op dit moment onderzoek naar het vóórkomen van (micro)plastics is regionale wateren. De waterschappen wil de resultaten van deze onderzoeken graag delen met andere par-tijen om samen te beoordelen hoe groot het probleem is, wat de belangrijkste bronnen zijn en welke oplossingen mogelijk zijn.

  Doelen voor de komende 2 jaar Microplastics: • Er is een duidelijke monitorings- en analyse methodiek ontwikkeld (Rijk i.s.m. andere overheden); • Er bestaat meer inzicht in emissieroutes en de gevolgen voor ecologie (Rijk i.s.m. andere overheden); • Microplastics komen niet meer voor in cosmetica en huidverzorgingsproducten; • Er zijn methoden/technieken in ontwikkeling om microplastics uit overige producten bij de bron te ver-wijderen (b.v. in huishouden om te voorkomen dat ze in het riool terecht komen). • Het publiek is bekend met het probleem.

  Bioplastics: • onderzoek naar en kennisopbouw rond bioplastics is afgerond (grondstoffenfabriek) • er is cofinanciering gevonden voor demonstratieonderzoek; • een marktconsortium rondom het ontwikkelen van de totale waardeketen is opgericht (van grondstof tot eindgebruiker).

  Plastic zwerfafval: • er is duidelijkheid en overeenstemming over de aard en omvang van de problematiek van plastic zwerf-afval in regionale wateren; • met partners in het ketenakkoord zijn oplossingsrichtingen voor de problematiek verkend; • er is adequaat landelijk beleid op plastic zwerfafval, preventie, educatie etc.

  Wat is er van anderen nodig Microplastics: • onderzoek en aandacht voor de weg waarlangs ze in het oppervlaktewater terecht komen. Microdeel-tjes die via het wassen van kleding of het gebruik van andere producten in de riolering belanden kunnen wellicht tegen gehouden worden in de huishoudens, bijvoorbeeld door voorzieningen in wasmachines e.d. We verwachten dat fabrikanten van dergelijke producten met microplastics actief bijdragen aan het voorkomen van en vinden van oplossingen voor deze manier van milieuvervuiling. • van bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieven voor ge-bruik microplastic in producten. • van het ministerie van IenM en EZ wordt verwacht dat zij het beleidsmatig en financieel hierin het voor-touw nemen.

  Bioplastics: • marktpartijen dragen bij aan kennisontwikkeling, marktcreatie en investeringen in noodzakelijk techno-logisch innovaties.

  Plastic zwerfafval: • samen met RWS een landelijke studie uitvoeren naar voorkomen van plastics in regionale wateren en de bijdrage hiervan aan het hoofdwatersysteem en het marine milieu. • met gemeenten en andere partners, b.v. recreatiesector, sportvisserij, IVN, samenwerking bij het voor-koming en opruiming van zwerfafval. • van verpakkingsindustrie en Rijk wordt verwacht zij een goed functionerend inzamelsysteem opzetten en bewustwording/prikkeling van burger bevorderen. Naar de website

  KIMO

  Binnen 2 jaar wil KIMO komen tot een vermindering van afval in zeeën en op stranden. Door middel van het Fishing for Litter project aandacht blijven schenken aan de verontreinigingen van de zeen en oceanen. Een monitor programma opzetten voor monitoring van de bodem van de Noordzee. Meewerken aan Europese onderzoeken om de gevolgen van verontreinigingen in het zeemilieu in de voedselketen duidelijk te maken. Door middel van educatie en voorlichting mensen (op jonge leeftijd) bewust maken van de gevolgen van zwerfafval (reizende tentoonstelling Fishing for Litter en het project het Klaslokaal). Actief deelnemen en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het openbaar debat over de verontreinigingen van de kust, kustwateren, de zeeën en oceaan. Overeenkomst te sluiten met de Nederlandse en Belgische kunststof producerende en verwerkende industrie om te komen tot een vermindering van plastic afval. Naar de website.

  Ministerie EZ

  De Rijksoverheid staat voor een schone leefomgeving en een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Invulling wordt daarom gegeven aan de Europese Kaderrichtlijn Marien om het (m.n. plastic) zwerfvuil in zee in 2020 zichtbaar te hebben teruggedrongen, en de politieke ambitie in het regeerakkoord om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen door bij te dragen aan de gezamenlijke ambitie in dit ketenakkoord om de plastic kringloop te sluiten, door o.a. verdere ontwikkeling van inzamelsystemen, verwaarding van gerecycled plastic, ontwikkeling van alternatieven en bevordering van ecodesign bij de productie van kunststof producten, zowel in Nederland, in Europa als in de rest van de wereld. Naar de website.

  Ministerie I&M

  De Rijksoverheid staat voor een schone leefomgeving en een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Invulling wordt daarom gegeven aan de Europese Kaderrichtlijn Marien om het (m.n. plastic) zwerfvuil in zee in 2020 zichtbaar te hebben teruggedrongen, en de politieke ambitie in het regeerakkoord om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen door bij te dragen aan de gezamenlijke ambitie in dit ketenakkoord om de plastic kringloop te sluiten, door o.a. verdere ontwikkeling van inzamelsystemen, verwaarding van gerecycled plastic, ontwikkeling van alternatieven en bevordering van ecodesign bij de productie van kunststof producten, zowel in Nederland, in Europa als in de rest van de wereld. Naar de website.

  Ministerie BZ


  De Rijksoverheid staat voor een schone leefomgeving en een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Invulling wordt daarom gegeven aan de Europese Kaderrichtlijn Marien om het (m.n. plastic) zwerfvuil in zee in 2020 zichtbaar te hebben teruggedrongen, en de politieke ambitie in het regeerakkoord om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen door bij te dragen aan de gezamenlijke ambitie in dit ketenakkoord om de plastic kringloop te sluiten, door o.a. verdere ontwikkeling van inzamelsystemen, verwaarding van gerecycled plastic, ontwikkeling van alternatieven en bevordering van ecodesign bij de productie van kunststof producten, zowel in Nederland, in Europa als in de rest van de wereld.
  Naar de website.