Slimmer omgaan met plastic vaak genegeerd

Slimmer omgaan met plastic vaak genegeerd

Wat begon als steun in de rug voor koplopers uit het bedrijfsleven, eindigde afgelopen maand als succesvolle #Signwithasmile campagne bij Burgers’ Zoo. Daarbij vroeg Searious Business de gehele maand juni op een creatieve en confronterende manier aandacht voor het belang van minder plastic verspilling. Een stop op fossiel plastic – dat zou echt het verschil maken. “We moeten stoppen met alleen maar praten over circulaire economie, maar lef tonen met innovaties en vooral slim samenwerken.” Dat zei VNO-NCW voorzitter Hans de Boer vandaag in Den Haag bij de overhandiging van de uitkomsten van de #Signwithasmile campagne – een oproep met ruim 500.000 mensen. Hans de Boer kreeg de oproep uit handen van Willemijn Peeters, gamechanger in de wereld van plastic. Partijen als Searious Business en VNO-NCW willen zorgen voor een versnelling, zodat veel meer plastic wordt hergebruikt en er dus ook geen plastic in de oceaan terecht komt.  Bedrijven in Nederland kunnen nog veel slimmer (her)gebruik maken van plastic. “Veel bedrijven pakken hun plasticgebruik niet aan, omdat het moeilijk is om de benodigde kennis en expertise in huis te halen. “Toch moeten we daar naar toe, want het is beter voor het milieu én als je het slim doet, is er goed geld mee te verdienen”, aldus Willemijn Peeters, van Searious Business.  Iedere minuut Wereldwijd komt er iedere minuut 20.000 kilo plastic in de oceanen terecht. Op de haaienruit in het tropisch koraalrifaquarium Burgers’ Ocean maakte een meterslange doorzichtige sticker op confronterende wijze duidelijk hoe de oceaan er binnen afzienbare tijd uitziet als de plastic soep niet snel een halt wordt toegeroepen. Met een selfie totem en online konden bezoekers tekenen met hun glimlach voor minder plastic verspilling door bedrijven. Olympisch zwemkampioen Inge de Bruijn fungeerde daarbij als ambassadeur.  Koplopers Als Ocean Ambassador van Nederland werkt Willemijn Peeters vanuit haar bedrijf Searious Business met name met bedrijven en onderzoeksinstellingen aan innovatieve bedrijfsoplossingen in de bronaanpak van plasticvervuiling. De koplopers en concrete maatregelen die Searious Business met bedrijven neemt, zijn online te vinden op www.seariousbusiness.com  “Je ziet op dit moment een enorme versnelling in het aan de praat krijgen van de circulaire economie en hergebruik van grondstoffen. Nederlandse bedrijven zijn koploper. Met het nieuwe Kabinet willen we deze handschoen verder oppakken, want er is nog veel meer munt uit te slaan voor milieu én economie”, aldus Hans de Boer van VNO-NCW.  Als Ocean Ambassador van Nederland werkt Willemijn Peeters vanuit haar bedrijf Searious Business met name met bedrijven en onderzoeksinstellingen aan innovatieve bedrijfsoplossingen in de bronaanpak van plastic vervuiling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Peeters: 06-37284197 of...

Lees verder

SER-advies over circulaire economie

SER-advies over circulaire economie

Eind dit jaar is het SER-advies klaar over de vraag hoe het bestaande financiële instrumentarium beter is in te richten op de overgang naar een circulaire economie. Dat schrijft SER-voorzitter Mariëtte Hamer in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. In het advies zal ook aandacht zijn voor een bredere afweging. Circulaire economie vraagt om een integrale aanpak, aldus de SER-voorzitter. Dan gaat het om doelen van sociaaleconomisch beleid, zoals duurzame groei, hoge arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling. Staatssecretaris Dijksma vroeg de SER eind vorig jaar te inventariseren welke mogelijkheden de overheid heeft om het bestaande instrumentarium van fiscaliteit, heffingen, subsidies en overige financiële prikkels beter te richten op de transitie naar een circulaire economie. In de brief aan Dijksma geeft SER-voorzitter Hamer aan hoe het daarmee staat. Ook stuurt ze Dijksma een tussentijdse rapportage over de voortgang. Inventariserende karakter De werkzaamheden in het kader van de adviesaanvraag hadden in de eerste helft van dit jaar vooral een inventariserend karakter. Zo werkte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van de SER aan een rapport over hoe fiscale vergroening de transitie kan steunen. Dit rapport verschijnt naar verwachting in september, maar is al grotendeels af. Een belangrijke constatering uit de studie is dat dat veel fiscale instrumenten die inspringen op energiebesparing ook positief uitwerken op vermindering van het grondstoffengebruik. Verder komt naar voren dat niet-energiegerelateerde milieuschade nu grotendeels niet onderhevig is aan belastingen en heffingen, licht de SER een tipje van de sluier op. Minder grondstofgebruik Een jaar geleden publiceerde de SER het advies Werken aan een circulaire economie; geen tijd te verliezen. Daarna kwam de staatssecretaris met het Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050. Daarin staat onder andere het doel om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te halveren. De SER moet de staatssecretaris, of meer waarschijnlijk haar opvolger, handvatten geven om dit doel te bereiken. Meer informatie: » SER-brief over tussentijdse rapportage adviesaanvraag Circulaire Economie » Tussenrapportage SER-advies circulaire economie...

Lees verder

Hulp bij circulair ondernemen #kenniskaarten #flowcharts

Hulp bij circulair ondernemen #kenniskaarten #flowcharts

Circulair ondernemen roept vaak veel vragen op. Wat is het eigenlijk? Zijn er goede voorbeelden? Kan ik circulariteit meten? Wat betekent dit voor mijn businessmodel? Voor deze en vele andere vragen biedt de Flowchart ‘Eerste Hulp Bij Circulair Ondernemen‘ een antwoord. Bekijk de vragen heen en vind partijen, programma’s en initiatieven met antwoorden. Deze kenniskaart bundelt de kerninzichten uit bijna 100 rapporten, publicaties en boeken over de circulaire economie. Een handzame gids door een jungle van informatie. Met focus op de vragen waar u als ondernemer, beleidsmaker of financier tegenaan loopt. Na de versie uit april 2016 neemt deze editie alweer de nieuwste rapporten...

Lees verder

Roadmap Strategy on Plastics

Roadmap Strategy on Plastics

Eind januari 2017 heeft de Europese Commissie een roadmap voor de strategie voor plastics in een circulaire economie gepubliceerd. De strategie zal gericht zijn op: 1) het loskoppelen van de productie van plastic van fossiele brandstoffen; 2) het verbeteren van de economie, kwaliteit en de opname van plastic recycling en hergebruik; en 3) het verminderen van het ‘lekken’ van plastic in het milieu. De mededeling wordt Q4 2017 verwacht. In voorbereiding op de strategie worden verschillende acties verkend om na te gaan welke de meeste EU toegevoegde waarde hebben en de grootste impact op de gesignaleerde problemen. Er komt nog een openbare consultatie en impact assessment. Op 8 en 9 december hebben 300 participanten key actions geformuleerd voor deze strategie. Op 20 april  2017 wordt een vervolgsessie worden georganiseerd, om de key actions concreter te maken. Deze sessies zijn onderdeel van de consultatie.  ...

Lees verder

The circular design guide – the shift is already in motion!

The circular design guide – the shift is already in motion!

The scale of what we’re designing has shifted from products, to companies, to economic systems. Who we’re designing for has expanded from a solitary user to an intimately connected web of people, spanning the globe. New tools such as artificial intelligence, the internet of things, and synthetic biology mean our design ambitions are limited only by our imagination. Meanwhile, creativity has never been more important: the global economy is stuttering and disruptive technologies challenge established business models. A radical, restorative, regenerative approach to business A new mindset for business is emerging. It’s worth around a trillion dollars, will drive innovation in tomorrow’s companies, and reshape every part of our lives. But making the shift isn’t easy. That’s why we created this guide: to help innovators create more elegant, effective, creative solutions for the circular economy. Solutions that are invaluable for people, give businesses a competitive advantage, and are regenerative for our world. What if you could redesign everything? What would you do differently? You might be questioning the health of our organisations, social systems, and business models. With good reason: companies are currently deeply rooted in a linear approach to growth – make, use, dispose. The design thinking approach that underpins this guide allows you to explore new ways to create sustainable, resilient, long-lasting value in the circular economy – giving you the creative confidence to redesign the world around you. Read more: http://www.circulardesignguide.com/ The Circular Design Guide is a collaboration between the Ellen MacArthur Foundation and...

Lees verder

Key actions voor de EU strategy on plastics

Key actions voor de EU strategy on plastics

On the 8th and 9th of December 2016, approximately 300 particpants gathered to contribute to the development of the European Strategy on Plastics. The EU Conference on Plastics was a highly intriguing and energizing conference with an (inter)active programme, numerous rich discussions, engaging speakers and collective eagerness to sustain momentum: let’s keep this going!   Ambitions and expectations are high! A future with less plastic waste, with greater focus on new ways to (re)use plastics and on better design to reduce the application of plastic in products, is a future that we all visualized. And more…!  Around 30 successful business cases and issues were discussed at the roundtable sessions. Participants felt inspired and triggered. In those two days, we witnessed the power of collective thinking and action. We saw stakeholders from distinct parts of the plastics value chain come together to bring about change. Stakeholders shared their expertise and experiences, and co-created possibilities to realize a more rapid and through transition towards a Circular Plastics Economy.   Everyone agreed: the EU Conference on Plastics was a very good start to accelerate a circular plastic transition. So again: we have to carry on!   We treasure the efforts and contribution! We fully exploited the value of having so many committed stakeholders in the room and together we made the EU Conference on Plastics a huge success. Check out the aftermovie of the EU conference on plastics HERE!   Please download here the KEY ACTIONS for EU STRATEGY ON PLASTICS in pursue of a Circular Plastics Economy. The output of the roundtable discussions will serve as input for the EU Strategy on Plastics, will form the basis of our national policy and of the transition agenda on plastics, which is part of the Circular Economy Programme.  All participants of the EU conference on Plastics are invited to stay (pro)active in this transition and the follow up actions. We will facilitate this by means of stakeholder meetings both at the national (march 2017) and European level (april 2017), and by directly involving participants who have contributed to the roundtable discussions during the conference.  You, as dedicated stakeholder can also be proactive in this transition, please do so!  The presentors & facilitators of 4 roundtable discussions arranged already their own follow up: System change in plastic recycling Clean Meuse Recycling fishing gear Feedstock Download the video message of Frans Timmermans and find all presentations of (guest) speakers here. Also the video of the “Beyond Plastic Innovation Showcase” and  “Plastic Trendwatch Academy ” are available: Beyond Plastics Innovation Showcase Plastic Trendwatch Academy    ...

Lees verder

Grondstoffenakkoord

Grondstoffenakkoord

Op 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld ‘Nederland Circulair in 2050’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie – Nederland circulair in 2050 – te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen.  Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. Op basis van dit akkoord gaan we bouwen aan transitieagenda’s die we de komende vijf jaar ook gezamenlijk gaan uitvoeren. Hierin maken we onze ambitie concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde. Alle partijen die een bijdrage willen leveren zijn welkom om het Grondstoffenakkoord digitaal te ondertekenen. Dat kan door hier naartoe te gaan, het formulier in te vullen en uw logo vervolgens naar ons te mailen (CE@minienm.nl). Doet u...

Lees verder